نمایش نوار ابزار

ما را از دلال بازی برای گرفتن مدیریت ها معاف بدارید

متاسفانه برخی از افرادی که شایسته وسزاوار هستند بنا به دلایل مختلف گوشه نشین وبلا استفاده مانده اند که یا نیرو وپتانسیل آنان خنثی وبه هدر می رود ویا مجبوراند راه غربت را در پیش بگیرند .برخی ها که مانده اند و گاهی در این جناح یا آن جناح قصد دارند خودرا آفتابی کنند وپستی بگیرند  که به خاطر رسیدن به هدف به افراد مختلف متوسل  می شوند که این افراد یا خودشان کاره ای هستند وصاحب نفوذ ویا تنها نامی دارند وهیچ.
در زمان رژیم گذشته وابستگان به نظام شاهنشاهی در کردستان از قرب وارج زیادی برخوردار بودند وبه اصطلاح نفوذ کلامی داشتند وحرفشان خریداری داشت. اما متاسفانه پس از انقلاب ورق برگشت ووابستگان تنها در گزارش وخبرچینی سخنشان مقبول وموجه است ورهنمود وسفارششان ناموجه وغیر مقبول. ووضعیت ما سرنوشت یکی از سران طوایف کردستان  است که یکی از همسایگانش برای آزادی پسرش به اومراجعه می کند ومی گوید :شما که این همه برای نظام هزینه داده اید ودر مقابل  مخالفان نظام از هیچ گونه تلاشی دریغ نکرده اید برایم کاری بکن.در پاسخ می گوید: به سه طلاقم قسم(هه ر سه ته لاقم که وی) می توانم صد نفر را گرفتار کنم ولی نمی توانم مشکل کسی را حل کنم.
درانتخابات ها هم تاکنون از  فعالان کردواهل سنت بسیار  استفاده ابزاری شده است  اما متاسفانه پس از انتخابات به امان خدا رهاشده اند. که نمونه آن بی پاسخ گذاشتن نامه مولانا عبد الحمید به روحانی ویا بی توجهی به پیام رهبری در مورد اهل سنت  است.
اگر افرادی در ستاد انتخابات  اقای روحانی زحمت کشیده اند ودر راستای افکار اصلاح طلبانه خود مردم را به پای صندوق های رأی آورده اند قطعا وظیفه دولت ومسئولان است که از آنان در مناصب مختلف استفاد کنند وهیچ کس هم حق ندارد برآنان منت بگذارد وباید از حق آنان دفاع کرد .
اما در غیر این صورت خواهشا اگر کسانی از باب احوالپرسی دوستانه ,این بی نوا را مورد تفقد قرار می دهند با جان ودل خودم را مدیون وممنون می دانم ودر غیر این صورت اگر  به خاطر معرفی آنان به مقامات وگرفتن پست ومدیریت با ما تماس می گیرند  سلا م واحوالپرسی دنیوی را انجام ندهند بهتر است.چون بیشتر  از این نمی خواهم شرمسار خدا وخلق خدا باشم و دینم را برای دنیای دیگران  بفروشم و یا برای کسانی تملق وچاپلوسی کنم که ارزشش را ندارند.

دیدگاه ها