نمایش نوار ابزار

ماه رمضان ماه آشکار کردن نفاق

7864687هرسال ماه رمضان که از راه می رسد در داخل جامعه ی اسلامی واکنش های مثبت ومنفی را می بینیم ،عده ای به دروغ اظهار شادی می کنند ،عده ای اظهار ناله و جزع وفزع می کنند ،عده ای مسائل اقتصادی وتولید را مطرح می کنند ،عده ای بحث دیابت دوزحم معده وسرطان روده وبیماری های فراموش شده را.!!!
اما به نظر من اگر جامعه ی اسلامی با توجه به پیشرفت های علمی وصنعتی به دنبال تجلی نور رمضان در همه ی خانه ها واماکن باشد می تواند با برنامه ریزی خاص هم مردم روزه را می گیرند وهم گلایه از کم کاری وضعف تولید وغیره فروکش می کند؟
چرا نباید اوقات کاری ادارات وکارگاه هارابه گونه ای تنظیم کنیم که همه ی مردم بتوانند در موقعیت مناسب از این فرصت ها استفاده کنند واز عبادت های الهی بهره ی لازم را ببرند ..
در این ماه کسانی که شیطان را اسوه ی خود قرار می دهند وپشت به دین می کنند وبه دنبال هوا وهوس می روند وچون بهایم زندگی می کنند وبی پروائی را پیشه می کنند وغافل از کار آخرت می شوند واز بصیرت بی بهره می شوند کسانی هستند که به سبب غبار جهل دچار نابینایی شده اند ودوران جوانی را در جهل ونادانی ترک کرده وبه اعمال نیکو نپرداخته اند پس اینان لازم است که بیدار شوند ودر سایه حسن عمل وتعقل وعمل به سنت نبوی با این پرهیزکاری ها مشمول آمرزش خلاق بی همتا قرار گیرند ومطمئنا روزه ماه رمضان می تواند انسان را نجات دهد

مطالب مشابه
دیدگاه ها