نمایش نوار ابزار

ماه رمضان بر تزکیه کنندگان وتهذیب کنندگان نفس مبارک باد

بدون شک روزه ی رمضان دارای آثار فراوانی است که می تواند ابعاد مختلف زندگی را شامل شود .روزه در ابعاد اقتصادی ,سیاسی واجتماعی آثار خجسته ای را دارد که توجه به آن ها تحول بخش ومؤثر است به گونه ای که شخصی که در مکتب رمضان درس تقوا را فراگرفته باشد به طور قطع با دیگران مسیر متفاوتی را در پیش خواهد گرفت .شاید عده ای به این مسائل بی توجه باشند .اما همین جنب وجوش مردم وروی اوردن به مساجد ومحافل مذهبی نشانه ی روشنی برآن است. قرآن به روزه به عنوان عامل تقوا نام می برد که در میان گذشتگان نیزـمرسوم بوده است.
انسان تنها در جسم خاکی خلاصه نشده است که همه هم وغم انسان حفاظت از آن باشد بلکه جنبه ی قوی تری دارد که روح اوست که در ماه رمضان بهترین فرصت برای تغذیه آن است .در مزرعه ی تقواست که گل روح شکوفا می شود .تقوا جنبه منفی دارد یعنی در اقتصاد از ستم ,احتکار ,اسراف,تبذیر ,ربا وغل وغش باید خودداری کرد ودر سیاست باید با لایه های مختلف حق کشی وتضییع آن با تقویت اراده در مبارزه با تبعیض ها وبیـعدالتی های گوناگون صبور وبردبار بود .در مسائل اجتماعی روزه بهترین درس را ب روزه دار می دهد تا با بررسی وضعیت طبقات مختلف ,در مقابل مشکلات وگرفتاری های آنا ن موضعگیری های لازم ر اتخاذ نمود.
اگر روزه ر ا تنها در امساک از خوردن وآشامیدن خلاصه نمائیم ,ظلم بزرگی در حق این عبادت انسان ساز نمود ایم .روزه یک مثلتی است که ضمن اهتمام به خودسازی فرد به تعهد انسان در مقابل دیگران با فطریه وکفاره پرداخته وراه را برای اجابت دعا ومتصل شدن به خداوند آماده می نماید.
یعنی در فرایند آماده سازی انسان برای رسیدن به خدا ,فرد با توجه به نیازهای جامعه وانفاق وتعاون وپاکسازی درون از رذائل اخلاقی وغرس نهال محبت ورحمت موجب خیر و کت شده وبا دستان گشاده شیرینی سخاوت وبخشش را به همنوعان خود می چشاند وازاین طریق پله به پله به ملاقات خدا که محصول تلاش ها وعمل به فرامین الهی است نزدیک می شود.
درآیات مربوط به روز ه به اسانگیری وتسامح ورواداری اشاره ونیز ب بزرگداشت خداوتد تأکید تا کوچکی وحقارت غیر او ثابت وبه مساوات زن ومرد ولزوم حضور آنان در زندگی اشاره که مانند لباس برای یکدیگر محسوب می شوند. وبه مقدمات اجابت دعا که یکی از آن ها روزه است دلالت وبه رشد وتکامل انسان اشاره می کند ک انسان به سبب آن به مصال دنیوی واخروی نائل می گردد.
آری ,شاید روزه گرفتن در ایام گرما وبهار ودیدن مناظر خوشگوار سخت باشد .اما در مقایسه با یازده ماه آزادی خوردن ونوشیدن که گاهی خیلی از افراد درجهت سلامتی وتقویت اراده بیشتر از یک ماه خودرا وادار به اعمال رژیم غذایی می کنند ,بسیار محدود است.
پس بیائیم از فیوضات این ماه بهره برگیریم ,دل های خودرا آماده تابیدن انوار الهی نمائیم وبه جای کینه ورزی ونفرت از دیگران آن هارا به منبع خیر وبرکت ودوستی ومحبت تبدیل نمائیم.

دیدگاه ها