نمایش نوار ابزار

لا اکراه فی الدین مهم است یا لا اکراه فی المذهب؟

5634564گاهی دربرخی ازمناطق که می شنوم شیعه ای تغییر مذهب داده وسنی شده ویا برعکس اهل سنتی شیعه شده زیاد دچار شگفتی نمی شوم! !!!

اما شگفتی من برخورد علما وپیروان این دو مذهب وحساسیت آنان است که با صدور احکام ارتداد وگمراه شدن برای تغییر مذهب داده ها اقدام می کنند.

پرسشی که مطرح می شود این است. آیا مذهب مهم است یادین؟

آیا فرموده خداوند معتبراست یا سخن علما؟

خداوند که خودش خالق است ورازق وپروردگار است ومعبود کسی را مجبور به پذیرفتن دین وبر نامه خود که مایه سعادت ونجات است نکرده؟ چگونه متولیان مذاهب اینگونه احکام غلاظ وشداد صادر می کنند ؟

مگر اساس پذ یرش عقیده براساس اختیار نیست؟ مگر خداوند به پیامبرش نفرموده تو تنها هشداردهنده ای ؟

امروز چه شده است که شیعه واهل سنت برای تغییر مذهب داده ها کلمه مستبصر ومهتدی به کار می برند ؟

حال اگر بلوچی شیعه شد ویا عربی از خوزستان سنی شد کافر شده است؟ که باید برای یکی حکم ارتداد وبرای دیگری حکم ایمان را صادر کرد .درزمان دوره تمدن طلایی اسلام که مذاهب متعدد بودند خبری ازتقلید ویا پیروی از مذهب ویا مجتهد خاصی نبود. هرکس آزاد بود که از هرمجتهدی می خواست بپرسد وپیروی کند ومحکوم به ارتداد هم نمی شد. وقتی که دردین اکراه نیست پس درمذهب به طریق اولی نباید باشد .تجربه تلخ تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی که تفرقه را قانونی نمود وظهور گروه های مانند داعش بدترین آسیب را برپیکره وحدت اسلامی زدند واین همه تبعیض وبی عدالتی وبدبینی نسبت به یکدیگر برآمده از این موضوع است که خودرا محق ودیگران را باطل دانستن است.

به قول مولانا :

مرمرا تقلیدشان برباد داد
ای دوصد لعنت براین تقلید باد

بنابراین هیچ فرد، گروه ویاحکومتی نمی تواند مانع از تغییر مذهب کسی شود .چون چنین اجازه ای به هیچکس داده نشده است. اما متاسفانه عده ای منفعت طلب ازاین فضای ناگوار سوء استفاده می کنند وبد نیست خاطره ای از مرحوم مولانا عبدالعزیز دراین مورد نقل نمایم :

مرحوم مولانا که دربیمارستان قلب تهران بستری بود می فرمود زمان شاه در یکی ازروزهای جمعه پس از نماز جمعه دیدم عده ای یک نفررا روی دست هایشان بلند کرده وبا اظهار شادی وسرور گفتند : جناب مولوی مژده! ایشان سنی شده اند، من هم با کمال خونسردی گفتم : خوب سنی شده که چی؟ حاضران گفتند یعنی چه؟ شما خوشحال نمی شوید؟ گفتم :مگر ما یک ملیارد سنی چه گلی به سر اسلام زده ایم که این آقا بزند.؟ گفتم آقا برو همان شیعه ای که هستی باش نیازی نیست تغییر مذهب دهی.

فرمودم :دیدم پس از دو روز روزنامه ها نوشته اند که یک نفر سنی در محضر آیه الله میلانی شیعه شد که همان آدم شیاد مذهب فروش بود.

بنابراین اگر درجوامع اسلامی مذهب جبری نباشد چنین شیادانی هم برای مذهب دکان باز نمی کنند.

دیدگاه ها

  Warning: Use of undefined constant redina_comment - assumed 'redina_comment' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/jalaljal/public_html/wp-content/themes/barad-new/comments.php on line 11
 • اقبال پاسخ به دیدگاه

  سلام خدمت اقای دکتر
  یعنی ما بدون مذهب میتونیم دینداری کنیم
  من بیسواد که از قران و سنت سر در نمی اورم از چه کسی دینم را یاد بگیرم
  و ایا خداوند نمی فرمایند اگر خودتان چیزی نمیدانید از کسانی که میدانن بپرسید
  و ایا عالمان امروز بجز این است از کتابهای این سر مذهبان استفاده میکنند
  اگر فتواهای این عالمان نبود و بعضی مسائل را انها مشخص نمی کردند چه بسا الان ما گمراه بودیم
  وهزاران دلیل دیگر که من کم سواد نمی دانم
  واجب نیست مذهب داشته باشیم . اگر الان ما از کتابهای عالمانی چون ماموستا مدرس برای دانستن شریعت استفاده نکنیم در صورتی که ایشان از فقه شافعی خارج نشده اند باید چکار کنیم ماموستا مدرسی که فرمودند اگر در روی کره زمین قرانی نماند تمام ان را بدون هیچ کم و کاستی مینویسم
  پس با عقل ناقص من مذهب واجب است برای همه