نمایش نوار ابزار

قاضی محمد و میرزا کوچک خان

4857454در تاریخ هر ملتی همیشه ذکر و یاد مفاخر مایه عزت و سربلندی افراد آن ملت است. در میان ایرانیان شخصیت های بزرگی بوده اند که زندگی و شهادت آنان نشان دهنده عزت و جایگاه والای مبارزان در دل و خاطره هر انسان شرافتمندی است. به ویژه کسانی که زندگی صادقانه و خالصانه ای داشته و الگو و نمونه برای دیگران بوده اند.
یکی از شخصیت های بسیار بزرگ و ارجمند که در کسوت روحانیت مشعل‌دار ملی گرایی و دفاع از هویت و فرهنگ یک ملت و مخالف با استبداد و دیکتاتوری بوده پیشوای شجاع و ارجمند مرحوم قاضی محمد بوده که متاسفانه آن گونه که شایسته است در ایران قدر او شناخته نشده و مقام او ارج نهاده نشده است.
هر چند جایگاه افرادی مانند میرزا کوچک خان با تمام حرف و حدیث های که درباره او وجود دارد محفوظ است اما جا داشت مسوولان روحانی و فرهنگی کشور گوشه چشمی به این قاضی فرهیخته و پیشوای برجسته می داشتند و به چنین مبارز جوانمردی در لباس عالم دین فخر می ورزیدند.
یادش گرامی ،درجاتش عالی و راهش پر رهرو

مطالب مشابه
دیدگاه ها