نمایش نوار ابزار

غیرت دختر کورد مهابادی و برخورد قضائی عادلانه با مسببان آن

8496846هرگز یادم نمی رود چند سال قبل که مسأله ای برای یکی از دانشجویان پیش آمده بود آقای دکتر نعمتی می گفت: غیرت مهابادی کجا رفته ای؟
این حادثه ی تلخی که چند روز قبل در مهاباد پیش آمد موجب شد تا به چند نکته در این باره اشاره شود:

۱- کوردها چه مرد یا زن در طول تاریخ هم چنان که مینورسکی گفته از نظر عفت و پاک دامنی از سوابق خوبی برخوردار بوده اند.

۲- اما متاسفانه عواملی در چند سال اخیر تأثیر منفی بر روابط اجتماعی و اخلاقی در میان دختران و پسران کورد داشته که شاید برخی از آن ها جبری وتحمیلی و برخی بر اثر بی توجهی خانواده ها و دوری از آموزه های دینی و اخلاقی بوده است .
متاسفانه امروز در بسیاری از خانواده ها آشنائی با مسائل اخلاقی و دینی به حد صفر رسیده که این موجب بحران شدیدی شده که منجر به فروپاشی نهاد خانواده و فراموش کردن ارزش های ملی و مذهبی شده است .
۳- این حادثه ی ناگوار یک ارزش و یک تلنگری است برای دولت و برای خانواده ها که مسأله ی اشتغال و بی کاری جوانان و فقر ونیاز مشکلات عدیده ی را در پی دارد که موجب آشفتگی بیشتر و ازدیاد فاصله و بحران ناگواری در جامعه خواهد شد.
۴-باید هم جامعه و هم حکومت وهم خانواده ها این مسأله را جدی بگیرند که عدم امنیت اخلاقی و روحی و شغلی واقتصادی و فرهنگی و اجتماعی گریبان همگان را خواهد گرفت اگر با شیوه معقول و منطقی و با جدیت در فکر حل آن نباشیم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها