نمایش نوار ابزار

غلام شاخان (غلام پشتاره) درگذشت

از بچگی غلام را می شناختم ،آنگونه که امروز مشخص شده است ،اتیسم داشت ولی مردم درک نمی کردند ،البته آدمی دوست داشتنی ودرمحیط روستا برخی اورا درک می کردند،گاهی کودکان از روی شیطنت ونا آگاهی اورا می آزردند وبزرگان هم گاهی سر به سرش می گذاشتند ،از کسانی که به غلام توجه می نمود مرحوم شهید کاک مسلم جلالی زاده بود که غلام را در کنار خود می نشانید وبا او غذا می خورد وگاهی حمام می داد و همیشه می گفت : دوستی با افرادی مانند غلام در این. روزگار غنیمت است ،چون افرادی مانند غلام کمتر یافت می شوند که پاک وصاف وساده باشند. وضررشان به دیگران نرسد ،عده ای از افرادی که تنها انسانیت را در لباس وگفتار می دانستند ازاین رفتار کاک مسلم تعجب می کر دند ،اما کاک مسلم فراتر اززمان می زیست ومی اندیشید و لزوم توجه به این قشر از افراد جامعه را احساس می کرد.

کاک مسلم شعری به زبان کورد در با ره ی غلام سروده است که ان شاء الله در کانال می گذارم ،در زمان نمایندگی اینجانب ،در سرای سالمندان پذیرفته شد ،ولی متاسفانه مدت مدیدی بود که اورا از نزدیک ندیده بودم امروز با شنیدن خبر مرگش به شدت ناراحت شدم وبر بیهودگی عمر خود وگذران ایامی که بدون یاد معلولین ومحرومان و مستضعفان می گذرد متاسف شدم وازاینکه دراین مدت نتوانستم به اوسربزنم جدا خودم را نمی بخشم.

محبت هیچگاه فراموش نمی شود وهرانسانی با هر درجه ای از فهم ودرک معنای آن را می فهمد .پس از شهادت کاک مسلم و پس از چند سال دیدن غلام ،هنگامی که مرا دید ویکی از همراهان ،خدارحم سنگری از او پرسید :غلام ایشان را می شناسی؟؟ ،به نزد من آمد وخودش را به من چسباند و سینه ام را بوئید و گفت : ملا مسلم،آری غلام هم با این وضعیت و پس از چند سال خوبی های کاک مسلم را فراموش نکرده‌بود وخیلی از نظر معرفت وشعور از آنان که مرحوم کاک مسلم را تر ور کردند بالاتر ووفادار بود.

تکیه کلام غلام و سخنی که همیشه تکرار می کرد آن بود: خوا که رو یعنی خدا چنین کند، امیدوارم خداوند مارا به پاکی ومعصومیت افرادی مانند غلام ببخشاید. که هیچ وقت زبان و دستشان به گناه آلوده نشده است.

دیدگاه ها