نمایش نوار ابزار

عید قربان، عید فداکاری و آزادی بر همگان مبارک باد

بار دیگر خداوند منان بر ما منت نهاد ودروازه قربان و تقرب به آستان ربوبیت و الوهیتش را بر ما گشود. خداوندی که دین و دنیا را در کنار هم و جسم و جان را به هم آمیخته تا انسان با دو بال ماده و معنا از لذات مادی و معنوی بهره مند شود و در عید فطر نگاهش به آفرینش و در عید قربان نگاهی به فداکاری در راه عقیده و هویتش داشته باشد. قربان به معنای تقرب و نزدیکی به معبود با قربانی کردن همه ی هستی و سرمایه و ثروت خود در راه معبود است که اگر انسان از همه وابستگی ها و تعلقات نگذرد به آزادی نمی رسد و اگر به آزادی نرسید نمی تواند به مرحله تقرب و قربانی برسد که اوج نزدیک شدن به آفریدگار هستی و پروردگار انسان است. عید قربان مظهر شادی و فرح وقبولی طاعات حجاج در سرزمین عرفات و منی و رمی جمرات و طواف و اقرار به قدرت مطلقه خداوند و مالکیت فراگیر و نفی همه طاغوت ها و فرعون ها در زندگی دنیوی است.
بار دیگر این عید بزرگ و سعید را به همه ی مسلمانان جهان به ویژه هموطنان ایرانی و کورد تبریک می گویم و امیدوارم خداوند مهربان با فضل و کرم خود ابرهای سیاه استبداد و انحطاط را از آسمان جهان اسلام بزداید و باران رحمت و شادی و رفاه را بر سرزمین اسلام نازل نماید.
کل عام وأنتم بخیر
جلال جلالی زاده

دیدگاه ها