نمایش نوار ابزار

علی مطهری را تنها نگذاریم

10301416_754022508006944_6728088798543349758_nعلی مطهری را تنها نگذاریم:
هر چند همکار هستیم وهردواز خانواده روحانیت وفرزند شهیدیم ،اما از نظر فکری از دو مسلک جداگانه ایم ،ولی نمی توان از حق گویان ومدافعان حقوق ملت از هر قشر وگروهی که باشند دفاع نکرد .علی مطهری امروز یک تنه حلاج وار مانند شیخ شهر با شمعی در مجلس به دنبال همدلی می گردد تا با همزبانی با او از حقوق موکلینش دفاع نماید اما متاسفانه از سوی عده ای که هنوز سنت با دوستان مروت وبا دشمنان مدارا را یاد نگرفته اند متهم به فتنه گری می شود .بگذار بشود این سنت مدافعان از حقوق مظلومان در طول تاریخ است .مگر از پیامبر بزرگ اسلام مقدس تر ومعصوم تر داشته ایم که چماقداران شرک وجاهلیت این همه سنگ تهمت را نثار او کردند .امروز کسانی که از نعمت سعه صدر ویا سرمایه فکری بر خوردار نیستند می خواهند مخالفان خودرا با هجمه های فیزیکی از صحنه خارج کنند.بگذار بکنند !!! در عوض آنان را به اقیانوس دل ها وآسمان قلب ها می رانند.
امروز مطهری تنها نیست چون از وحدت اسلامی وحقوق مظلومان واهل سنت وشادی وشأن نظام می گوید.

مطالب مشابه
دیدگاه ها