نمایش نوار ابزار

علاقه مندی به کتاب و یادی از مرحوم پدر

89657867امروز که روز کتاب وکتاب خوانی است مانند دیگر روزها می گذرد و به بوته فراموشی سپرده می شود. همین تعیین روزها برای تولد ها و شهادت ها و گرامی داشت ها و یا یاد گردها  و بادگردها هر چند تلنگری است و شوکی است که وارد می شود اما پایدار نیست و تنها یک یادآوری است.
اما این یادآوری اگر از پشتوانه محکمی برخوردار باشد می تواند تاثیر گزار باشد و مفید فایده واقع گردد.
کتاب مانند زندگی است نمی توان روزی را به زندگی اختصاص داد، پس کتاب که حیات بخش و مجدد ومفرح ذات وحیات است باید همگام با زندگی پیش رود و همراه با آن  باشد.
معمولا جوامعی که سرناسازگاری با مطالعه دارند و قدر کتاب را نمی دانند، وضعیت مشخصی دارند و امروز هم در توسعه یافتگی و عدم توسعه می توان نقش کتاب و کتاب خوانی و کتاب خانه و مطالعه و تعلیم و تعلم را به خوبی دریافت.
کردها بهترین نمونه برای چنین معیاری هستند. بی سوادی و محرومیت و ظلم و ستم و عدم توسعه یافتگی نبودن کتابخانه های غنی و بی رغبتی به مطالعه جزء لوازم زندگی آنان شده.
چقدر دانشجویان اهل مطالعه تحقیر می شوند؟
چقدر افراد کتاب خوان مورد تمسخر قرار می گیرند؟
چقدر افراد اهل مطالعه در خانواده ها تنها و غریبند؟
مرحوم پدرم به خاطر سابقه خانوادگی که چند نسل اهل علم و امامت مردم بوده اند. میراث ارزشمندی از کتاب های مخطوط داشت و آثار گران بهای از نیاکان به او رسیده بود. که متاسفانه در چند حادثه ناگوار بسیاری از آن ها از بین رفتند
نمونه آن خاطره مرحوم استاد سید محمد طاهر هاشمی است که به نسخه  خطی دیوان ملا مصطفی بیسارانی امانتی از ملا علا ء الدین گلین اشاره می کند.
مرحوم پدرم بسیار عاشق کتاب بود و هیچ مسافرتی به شهرها و مناطق دیگر نبوده که بدون کتاب برگردد.  هنوز  زمان کودکی را به یاد دارم که کتاب احمدیه شیخ معروف نودهی و دیوان حافظ و گلستان و کفایه الاخیار و کتاب های ملا عبدالکریم مدرس را برایم می خرید.
و پس از شهادت، بدهکار مرحوم غریقی، یکی از کتاب فروش های سنندج بود.
دوبار کتاب  خانه شخصی  مرحوم پدرم دچار آسیب  و خسارت کلی شد.
در سال ۵۲ بر اثر آتش سوزی  منزلمان  اکثر کتاب هایمان سوخته شدند.
و در سال ۵۹ متاسفانه کتابخانه نوسازی شده دوباره مورد غارت …قرار گرفت و بسیار ی دیگر از سرمایه معنوی و مادی از بین رفت.
و کشنده تر و ناگوارتر از  آن نیست که در میان جمعی باشی اما مانع از مطالعه شما شوند و یا با محاسبه اموال و سرمایه و حرف و سخن از بازار سرمایه و به رخ کشیدن ماشین و مغازه به ریش اهل مطالعه بخندند.
حداقل اگر  طرفدار تحول در زندگی و ایجاد محیط مساعد و امن در خانواده و در میان  نزدیکان و خویشاوندان برای خود می باشیم. اطرافیان را  تشویق به مطالعه و کتاب خوانی  نماییم.
و با اهل کتاب و کتابخوانی همدردی نماییم که از دست خانواده و معاشران چه می کشند !!!!!

نویسنده: دکتر جلال جلالی زاده

دیدگاه ها