نمایش نوار ابزار

عقلانیت ومصلحت گرایی در رای دادن کوردها

تعریف بیخود وبی پایه از خود نشان حماقت ونیز افتخار به گذشته عین بلاهت است. به قول کرماشانی ها نان اصلی نانی است که درخوان است.
در بحث رای دادن که تراوش افکار واندیشه های شخص است همه ی شخصیت وفکر انسان تراوش پیدا می کند مگر کسی که به زندگی معنوی ویا روحی وفکری خود اهمیتی ندهد وزندگی را جز خوروخوابی نداند! !!
در بحث های سیاسی کوردها خودرا تافته جدا بافته دانسته وهرکدام خودرا کمتر از دکتر قاسملو نمی داند اما در هنگام انتخابات وزن سیاسی هرشخصی مشخص می شود.
امروز کلیپی را از کاندیدایی دیدم که در یکی از شهرهای کردنشین نفر دوم شده و عباراتی را به کار می برد که بر قاضی پور می چربد. اگر بپرسی چرا به ایشان رای داده اید؟بانگاهی زاویه دار حق به جانب می گوید: این هم نوعی مبارزه است ،کسی نیست بگوید مردک نظام با توهین به فکر و ملیت و شخصیتت سرنگون نمی شود !!!
هنگام اعتراض عمومی به افادات قاضی پور یکی از دانشجویانم گفت: چرا ناراحتی؟ خیلی از رای دهندگان به او کرد بودند!!!
برخی از کاندیداها افتخار می کنند که ما نه اصلاح طلبیم و نه اصولگرا. کسی نیست بپرسد حضرت آقا می دانید که در تعیین مرزهای سیاسی جهانی ما بیش از دوخط و دو راه نداریم و اینکه ما کردیم و خدا شناسیم و چپ و راست نیستیم .آیا چنین سخنانی جز توهین به ملت کرد چیز دیگری می باشد؟؟؟ بفرمایید دیدگاه سوم چیست که ما بدانیم جز عدم جسارت درمعرفی مواضع سیاسی خویش وکلاه گذاشتن سر مردم. عزیز من شما که نماینده مردم می شوی باید شناسنامه دار باشی .درست است که وضعیت ناگوار جامعه ما حزب پذیر نیست اما این دلیل بر خنثی سازی نیروهای متراکم فکری جامعه درجهت منافع شخصی نمی باشد.
یکی دیگر از موارد ضد عقلی تقسیمات منطقه ای ولهجه ای مانند جاف وگو ران، دیواندره ای وکامیارانی وشهری ودهاتی و….. می باشد که کاملا مرتجعانه وضد عقلانی است که باید با ابزارهای مدرن جلوش راگرفت.
یکی دیگر از روش های غیراخلاقی و خیانت کارانه لمپن بازی ونمایش ماشین ها وکارناوال درمقابل مردمان محروم ومستضعف می باشد که فکرمی کنند با خیره کردن چشم ها به سوی زرق وبرق ماشین های گران قیمت رای آنان را نیز جلب می کنند.
آری در رقابت ها باید میزان سواد سیاسی ،پیشینه شغلی وهمسازی با تهیدستان وطبقات ستمکشیده وهمزیستی با رنجدیدگان وآزادی خواهان وفعالان مدنی واجتماعی را اضافه کرد.
بنابراین باید گفت :تااعمال روش های عقلانی وقت زیادی لازم است.

دیدگاه ها