نمایش نوار ابزار

ظلمی که بر زنان کاندیدا در سنندج رفت

رد صلاحیت زنان کاندیدا که اکثرا از اشخاص اصلاح طلب بودند .یک نوع دهن کجی به مساوات و حقوق شهروندی بین افراد جامعه است .متاسفانه زنان در کردستان علی رغم استعدادهای خدادادی و توانمندی وتحصیلات عالیه آن گونه که لازم است در مسائل اجتماعی وسیاسی بویژه در انتخابات مجلس حضور پر رنگی نداشته اند .اما این بار در دولت تدبیر و امید بارقه امیدی بر دل بسیاری از افراد جامعه تابیده شد وتعداد معدودی از زنان تحصیلکرده وارد عرصه رقابت شدند .اما تنگ نظری وعدم درک درست شرایط منطقه موجب شد که همه زنان کاندیدا رد صلاحیت شدند . اینکه رد صلاحیت ها با چه نیتی بوده ودر راستای جهت دادن آرا به سمت کدام یک از نمایندگان بوده مشخص است .قطعا همه مردم می دانند که هدف از رد صلاحیت ها فرستادن دو نفر کاندیدای مشخص به بهارستان است .اما آنچه که پیش بینی و تحلیل رد صلاحیت کنندگان را با اشتباه مواجه نموده حضور پر رنگ زنان در انتخابات است .قطعا جامعه ی زنان کورد به کسانی رأی نخواهند داد که اصلاح طالبان و زنان کاندیدا را به خاطر آن دو نفر از صحنه حذف نموده ومی پندارند مردم از ماجراهای پشت پرده بی اطلاعند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها