نمایش نوار ابزار

شیرینی گذشت را بر تلخی انتقام ترجیح دهیم

هیچ کس منکر ناگوار بودن و زشتی گرفتن جان به ناحق واز روی احساسات و فرونشاندن آتش خشم و غضب نیست. جان چنان ارزان و بی ارزش نیست تا با کمترین بهانه ای آن را از دیگران بگیریم. قابیل به سبب گرفتن جان برادرش هابیل برای همیشه ننگ قاتل بودن را برای خود به جای گذاشت. او جان برادرش را گرفت  اما نام نیکی از خود به خود به یادگار نگذاشت، أما پیامبر اسلام با بخشیدن وحشی قاتل حمزه سید الشهداء  و هند جگر خوار درس گذشت و بخشش را به همه انسان ها داد. هیچ کس دردنیای امروز با وجود همه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و ناراحتی های روحی و روانی منکر تاثیر گزاری برروح واعصاب ودرنتیجه اقدامات خشن وناهنجاری های اجتماعی ناشی از آن نیست. اما درخت تناور انسانیت چنان ضعیف نیست که با این بادها بلرزد بلکه همیشه انسان های بزرگ وبخشنده ای بوده اند که به به عنوان میوه‌ های ارزشمند این درخت موجب شیرینی بخشی به زندگی افراد انسانی بوده اند. فطرت همه انسان ها آن گونه منحرف نشده است که از استفاده از این میوه ها آدم ها محروم شوند. اکنون که در سنندج ویا در هر شهر دیگری جوانان به حد تکلیف نرسیده در زمانی که تکلیف شرعی متوجه آنان نیست دچار خطائی می شوند و موجب از دست دادن جان انسان دیگری می گردند.

باید خانواده ها،محاكم قضایی ،مراجع دینی ،روانشناسان و جامعه شناسان در این باره تدابیری اتخاذ نمایند تا اولا جامعه واکسینه شود و پیشگیری را ترجیح دهند. اما اگر نوجوانی دچار احساسات جوانی شد و مرتکب خطا وگناه وقتلی شد ،ضمن اینکه به هیچ وجه کارش قابل دفاع نیست،اما قصاص او هم نمی تواند کار مفید ومثبتی باشد .قصاص به معنی انتقام نیست بلکه به معنای گشتن به دنبال بهترین سبب برای حفظ جان انسان ها ست وبهترین سبب رضایت و گذشت و مصالحه و چشم پوشی است. هرچند من خودم مرتکب قتل را که به به سن تکلیف نرسیده از نظر مالی تبرئه نمی دانم و باید دیه را بپردازد اما قصاص به معنای کشتن جوانی که در ایامی که مکلف نبوده و پس از مدتی در انتظار  کشتن نگه داشتن تارسیدن به سن تکلیف و بعد او را کشتن یک نوع زجر کشی و اعدام تدریجی است که با رحمانیت اسلام و أخلاق اسلامی سازگار نیست.

امیدوارم خانواده جوان مقتول همشهری سنندجی مانند بسیاری از خانواده‌های اهل گذشت و بزرگوار از انتقام وتقاص بگذرند وبه عنوان الگوی مهربانی ونجات جان انسان ها تا ابد مردم کردستان و خانواده قاتل را مدیون و ممنون خود نمایند.

دیدگاه ها