نمایش نوار ابزار

شوان پرور را از کی شناختم؟

896898زمستان سال ۵۷ یا ۵۸ مرحوم پدرم که روحانی روشنفکر و مبارزی بود در سفر ی به کرماشان در هنگام بر گشت جزوه ای که برگردان نوارهای شوان پرور (به کردی: Şivan Perwer/شڤان پهروهر/شوان په‌روه‌ر) بود، برایم آورده بود که موجب شد با متن و محتوای سرودهای او بیشتر آشنا شوم . و از آن زمان تا کنون محبوبترین خواننده در نزد من شوان پرور بوده که تأثیر سرودهایش در تحریک احساسات ملی کوردها از هر گروه و حزب و رهبر کردی بیشتر بوده است. از اینکه هنرمندی تابع اهداف حزبی نیست نباید به منزله ی خیانت شمرده شود؛ زیرا جایگاه هنرمند فراتراز گروه و حزب و تشکل است. هنرمند متعلق به ملت است و جایگاهش در دل ملت است، اگر در راستای آرمان های ملت هنرش را به کار گیرد و متعهد باشد.
بنابراین اهانت کنندگان به شوان پرور باید از ملت کورد عذرخواهی کنند.

مطالب مشابه
دیدگاه ها