نمایش نوار ابزار

شبکه کرد یا شبکه ی شاهرودی؟

از زمانی که حاجی آقا شاهرودی جانشین حاجی آقا موسوی به عنوان نماینده ولی فقیه در کردستان شده اند، خیلی وضع تغییر نموده است.

آقا سید موسی یا به حاطر سیاست و یا به خاطر پیشینه فکری در محافل و مجالس زیاد خود را آفتابی نمی کرد، یا کمتر در صداوسیما حضور  می یافت. در مسائل انتخاباتی هم طوری رفتار می کرد که زیاد مشهود نبود. هرچند در رد صلاحیت من تلاش هایی کرد و موفق نشد و من هم در دوره نمایندگی یکی دوبار ایشان را دیدم، اما به هرصورت احتیاط می کرد و جوانب قضایا را چه در بعد ملی یا مذهبی در ظواهر رعایت می کرد. و هرچند از نفوذ خود برای توسعه کردستان استفاده نکرد و آن نامه محرمانه ی ایشان خطاب به مرحوم هاشمی بازتاب زیادی در کردستان داشت.

اما حاج آقا شاهرودی ماشاءالله چنان از  انرژی و پتانسیل برخوردار است که  علاوه بر سمت نمایندگی مقام رهبری، نمایندگی خبرگان را هم به آن افزود و با وجود این همه مشغله می توان گفت برنامه های مذهبی شبکه کرد را هم در اختیار گرفته است.

به نظر می رسد با توجه به انتقادهایی که به استاندار وارد است مسئولیت استانداری را هم بپذیرد بلا اشکال باشد.

من کاری زیاد به مسائل اجرائی ندارم ولی از زمانی که حافظه ام یاری می نماید علمای اهل سنت بیشتر متصدی تبلیغ و اجرای برنامه های مذهبی بوده اند، حتی پس از پاکسازی سنندج چند نفر از عالمان کرد متولی برنامه های مذهبی بودند.

حال سؤالی که در اذهان مطرح است، این است، هرچند نمایندگی خبرگان به آقای شاهرودی واگذار شده اما می طلبد صندلی تبلیغ به عالمان اهل سنت در صدا وسیما واگذار شود، تا مردم کوچه وبازار نگویند: شبکه ی شاهرودی.

دیدگاه ها