نمایش نوار ابزار

سپاس و تشکر

6837836978با وجود اینکه اینجانب در کنگره ی حرب اتحاد ملت ایران حضور نداشتم ،اما همفکران و اعضای موجود در کنگره بر من منت نهاده و با رأی خودشان اینجانب را به عنوان یکی از اعضای شورای مرکزی انتخاب نمودند که لازم می دانم در اینجا از دوستان هم حزبی و بزرگان حاضر در جلسه بویژه دوستان کرد و کاک توفیق کمال تشکر را داشته باشم . از سوی دیگر در این دوروز در اطراف واکناف کشورمان دوستان و عزیزانی اینجانب را مورد تفقد قرار داده و با گفتن تبریک از طریق تلفن و ارسال پیام از طریق فاکس و فیس بوک و دیگر ابزارهای مجازی اجتماعی بنده ی حقیر را مجددا بر ادامه ی راه دموکراسی خواهی و عدالت طلبانه و احقاق حقوق شهروندی و تحقق شعار ایران برای همه ی ایرانیان تشویق و تشجیع نموده اند که موجب احساس مسئولیت بیشتر حقیر در مقابل محبت و صمیمیت همه ی این عزیزان می شود .
لذا بار دیگر مراتب قدر دانی و تشکر خود را از این عزبزان ابراز نموده امید است بتوانم با دعای خیر آنان در پیگیری خواسته های هم وطنانم موفق باشم.

مطالب مشابه
دیدگاه ها