نمایش نوار ابزار

سردار آزمون ایران را سربلند کرد

سردار آزمون و یا هر اهل سنت دیگری در ایران هرگز از خودش و یا دیگران نمی پرسد که من اهل سنتم و این نظام یک نظام شیعی است و در دفاع از حیثیت مرزها و یا برای توسعه و ترقی آن تلاش نکنم.
هر چند متاسفانه بسیاری از هموطنان یا بهتر بگوییم مسئولان سپهر ایران و اسلام را بسیار کوچک نموده و با تنگ نظری دایره حضور دیگران را کوچک می نمایند.
سردار آزمون همان کسی است که در برنامه خندوانه آرزوی ملاقات با رئیس جمهور را داشت تا محرومیت های منطقه ترکمن صحرا به اطلاع ایشان برساند.
این کشور متعلق به همه ساکنان آن است. از بلوچ و ترکمن گرفته تا عرب و کرد و آذری و فارس همه خود را صاحب آن می دانند.
همان گونه که امروز سردار آزمون با تلاشش و با حضورش افتخاری برای کشور آفرید. قطعا اگر حضور نمی داشت نتیجه به گونه دیگری شکل می گرفت.
یکی از ضعف های بنی امیه نژادپرستی و شعوبیگری و با چشم حقارت دیگران را نگاه کردن و خود را سرور و ارباب آنان دانستن و عجم ها را برخلاف اصل مساوات و عدالت در حکومت راه ندادن است.
رفتار بنی امیه با امام حسین نوع نگرش به دگر اندیشان است. امام حسین در آخرین لحظه های زندگی هم چنان که دکتر جعفر شهیدی گفته است: پیشنهاد داد اجازه دهید یا به مدینه برگردم، یا مرا به نزد یزید ببرید و یا اجازه دهید به مرزها برای دفاع از اسلام بروم. اما حکومت استبدادی یزید و عواملش چون قدرت تحمل مخالف را نداشتند و پذیرش مشارکت دگراندیش را بر نمی تافتند، چنین رفتار نابخردانه ای را انجام دادند که تاریخ به بدترین وجه از آنان یاد می کند.
راستی اگر مانند فوتبال در همه رشته ها و تخصص ها اهل سنت و اقوام ایرانی را مشارکت دهیم می دانید شاهد چه توسعه ای خواهیم بود؟
یکی از همکاران که در مساله استخدام هیات علمی در زمان دولت مهرورزی همکاری می کرد، می گفت: زمانی به ترکمن صحرا رفته بودم و ترکمن ها از عدم استخدام در دانشگاه ناراضی بودند و می گفتند هیچ استاد ترکمنی در کمیته جذب  استاد عضو نیست و هنگامی که وزارت و دانشگاه تصمیم گرفتند ترکمن ها هم در کمیته جذب هیئت علمی باشند. یکی از آقایانی که در ایام محرم شبانه روز یزید را لعن می کند، زنگ زد که چرا دخالت کرده ای؟ مگر می شود سنی در کمیته جذب باشد؟
دلسوزی آزمون سنی را برای کشور نگاه کنید و دلسوزی آقای به ظاهر طرفدار امام حسین را!
و اکنون محاسبه کنید که عدم اجازه به حضور برخی از اقوام و اهل سنت در مدیریت های مختلف و مشارکت در سازندگی کشور چه آثاری بر عدم توسعه کشور داشته است؟

مطالب مشابه
دیدگاه ها