نمایش نوار ابزار

سرخوردگی مردم از انتخابات

لازم است عدم شرکت مردم درانتخابات اخیر سنندج را مورد بررسی وتحلیل دقیق قرار داد. چون تا این مساله عالمانه وبی طرفانه بررسی نشود نمی توان به نتیجه کامل وصحیحی رسید.
می توان گفت عدم شرکت درانتخابات اخیر مشابه انتخابات مجلس هفتم است که درآن دوره هم به سبب رد صلاحیت نمایندگان مجلس ششم ودر خواست عدم مشارکت حدود ۱۹ تا ۲۳ درصد مردم درکل استان شرکت کردند.اما دراین دوره باز هم رد صلاحیت کاندیداهای سرشناس اصلاح طلب درمرحله اول موجب شد تا با کاهش ۵۰ درصدی مواجه باشیم ودرمرحله دوم به ۲۰ درصد  و۱۴ درصد برسد که چنین مشارکتی را می توان یک نوع زنگ خطری هم برای نظام وهم برای مردم وهم برای نمایندگانی که با آرای اندکی به  مجلس راه یافته اند.
درمجلس ششم آرای  مرحوم مهندس ادب ۹۲۰۰۰رای ،این جانب ۸۳۰۰۰ رای وآقای صمدی ۶۵۰۰۰ رای اعلام شد که درچندین انتخاب اخیر هیچ کاندیدای به آقای صمدی نرسید.
دلایل عدم مشارکت را می توان  اولانامناسب بودن زمان برگزاری انتخابات که بیشتر فصل کار وتفریح است دانست.
دوم:عدم مشارکت پیام مهمی دارد وآن یک نوع واکنش به ردصلاحیت‌ها ی غیر قانونی وحذف افراد معتمد ومورد اطمینان مردم درصحنه است که مردم هنگامی که می دانند کاندیدای مورد نظر آنان حذف شده است  رغبتی به رای دادن به کسی که همفکر و هم مسیر آنان نیست پیدا نمی کنند.
سوم : نتیجه انتخابات مردم را به مسوولان برگزاری انتخابات بی اعتماد کرد وبا شایعاتی که در باره مذاکرات یکی ازنمایندگان با مسوولان پخش شده بود(که ازنظر بنده بی ارزش است) بهانه ای برای عده ای از کسانی شده بود که شرکت نکرده بودند.
چهارم: ضعف دونماینده موجود ودو کاندیدای رقیب که باوجود ضعف مدیران موجود وچند بار پیشنهاد اینجانب
متاسفانه هیچ کدام جرآت انتقاد ازمدیران استان را نداشتند، دلیلش چه بوده خدا می داند.
پنجم :ضعف وتفرقه اصلاح طلبان به ویژه کسانی که دارای مسوولیتی بودند روبا بدنه جامعه ارتباطی نداشتند ومقام طلبانی که می خواستند درسر سفره اصلاح طلبان به نان ونوایی برسند اما چون سهمی ازقدرت به آنان نرسید درآخر ین روزهای رقابت به جرگه اصولگرایان پیوستند.
ششم:مدعیان توسعه وتخصص که اصولگرایی را درراستای منافع شخصی خود می دانند که درچند روز اول حمایت خودرا از   اصلاح‌طلبان اعلام طکرده درآخر ین روزهای تبلیغات  به اردوگاه اصولگرایان ملحق شدند مردم را دچار شک وتردید کرد.
هفتم: ضعف وملاحظه کاری ومماشات مسوولان استان وعدم توضیح کافی در باره برنامه ها وتوانمندی های دولت ویا میزان اعتبارات عمرانی وتفاوت  دولت کنونی  باقبلی که موجب انتقاد واعتراض مردم شده است.
هشتم: عدم اهتمام  وحمایت اصلاح طلبان مرکز به اصلاح طلبان  استان که مورد هجمه ناجوانمردانه مخالفان قرارگرفته و مظلومانه با آش نخورده ودهن سوخته مواجه شده اند.
نهم: تبلیغات منفی گروه های اپوزیسیون  دردلسرد نمودن مردم که معمولا تا حدی تاثیر گزار بوده است.
دهم :عدم برآوردن خواسته های مردم ازسوی دولت ووجود ناهنجاری های اجتماعی مانند فقر، اعتیاد، بیکاری، طلاق  و….

دیدگاه ها