نمایش نوار ابزار

سالگرد وفات امام ابوحنیفه تسلیت باد

5454564سالگرد وفات امام ابوحنیفه تسلیت باد:
این بهانه ای است برای یاد آن امام همام وفقیه خردگرا و گرنه هدف شیون وعزاداری نیست .اما تکریم بزرگان وظیفه ای است انسانی . او اصالتا ایرانی است و در سایه ی اسلام راستین به چنین مقامی رسید .اسلامی که سلمان را از اهل بیت و فرزند نوح را به خاطر اینکه عملش صالح نیست نا اهل می داند.اوبه شغل بزازی اشتغال داشت ،در کوفه نزد حماد بن سلیمان ودر مکه در محضر عطاء بن ابی رباح شاگردی نمود .هرگز شغل قضاوت را نپذیرفت ودر زندان بغداد در گذشت .
او حامل فقه عمر وعلی وهرچند در عصر امویان وعباسیان زندگی می کرد اما به علویان گرایش داشت، امام اهل رأی وقیاس واز استقلال فکری وبدیهه گوئی برخوردار وژرف نگر ومحقق بود .از لحاظ توجه به مسائل حقوق بشری سر آمد دیگر ائمه بوده است.
در سال ۱۵۰ هجری وفات یافت.

مطالب مشابه
دیدگاه ها