نمایش نوار ابزار

سالروز شهادت شهید مسلم جلالی زاده

6837863978در سی و چهار سال پیش دقیقا در جمعه شب۱۳۶۰/۴/۱۹
چه ناخوش است در میان خانواده ات خوابیده یا مشغول خواندن قرآن ویا از مسجد برگشته باشی اما هنوز تازه پایت به حیاط منزل در یک خانه اجاره ای رسیده باشه .بلا فاصله پشت سر شما سه نفر نقابدار کلاشینکوف به دست بدون آشنائی با هیچ حقوقی وبو بردن از هیچ انسانیتی وبدور از هر منطقی از لوله ی تفنگ تورا مخاطب قرار دهند وحتی اجازه ندهند که بپرسی شما که هستید حکم نابودی تورا صادر کنند .راستی گناه تو چه بود؟جز اینکه آزاده بودی ودر عمر بیست وشش ساله ات زیر بار هیچ نوع دیکتاتوری واستبدادی نرفتی وحتی گفته بودی اگر خداوند پسری به من ببخشد نام اورا آزاد خواهم گذشت ،اما تقدیر چنان بود که نه آزادی را دیدی ونه آزاد را ببینی چون آزاد دوماه بعد از شهادتت چشم به جهان گذاشت .
هنوز به یاد دارم که در دبیرستان کورش که پس از گرفتن دیپلم ادبی آن زمان برای گرفتن دیپلم تجربی در سال آخر با لباس کوردی می آمدی وما هم یا به خاطر نداشتن پول کت وشلوار یا تعصب کوردی یا دهاتی بودن با همان شلوار کوردی با دوستانی مانند حاج عباس احمدی وعبدالرحمان احمدی و…. به دبیرستان می آمدیم .طبق معمول مرحوم آقای ظهیر اعظمی ناظم بود ودرهارا بر روی ما می بست که شما حق ندارید با شلوار کوردی به دبیرستان بیائید ویک روز هم که شما با لباس کوردی آمده بودید وبا آقای ظهیر اعظمی وارد مشاجره شدید وهنگامی علت جلوگیری از پوشیدن لباس کوردی در دبیرستان را از او پرسیدی واو در جواب گفتند مقامات بالا دستور داده اند وشما گفتی مقامات بالایعنی چه کسی؟ ایشان گفتند اعلی حضرت وشما گفتید اعلی حضرت غلط کردند که نمی گذارند من لباس نیاکان خودم را بپوشم که بلا فاصله آقای ظهیر اعظمی گفتند : توهین نکن و شما تا آخر سال آزادی با لباس کوردی وارد مدرسه شوی اما اینها حق ندارند. با لباس کردی به دبیرستان بیایند
راستی کسانی که تورا ترور کردند وگل زیبای وجودتان را که در عشق رهائی وآزادی ملتش شکوفا شده بو د پر پر کردند می فهمیدند که چه جنایتی در حق ملتشان انجام می دهند ؟ وآیا این تروریست هائی که اینگونه زندگی را بر خانواده ات ناریک کردند اگر زنده هستند یک بار فکر کرده اند که چه سرمایه بزرگی را از این ملت محروم گرفتند ؟امیدوارم پشیمان شده باشند اما پشیمانی هم سودی ندارد.
روانت شاد ویادت گرامی باد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها