سالار سعید سنندجی و نماینده ی سراوان | جلال جلالی‌زاده
نمایش نوار ابزار

سالار سعید سنندجی و نماینده ی سراوان

عمل نامعقول و نسنجیده نماینده ی سراوان که موجب افت شان نمایندگی شد واگر من به جای او می بودم حتما استعفا می دادم ،موجب شد تا خاطره ای از استاد دکتر اسعد شیخ الاسلامی را ذکر کنم که درباره مرحوم سالار سعید سنندجی نماینده مردم سنندج در زمان شاه است.
شاه پس از اصلاحات ارضی تصمیم به سفر به کردستان می نماید و از سالار سعید نماینده سنندج می خواهد که او را همراهی نماید،اما سالار سعید درخواستش را نمی پذیرد ،شاه به تقی زاده ی مشهور متوسل می شود تا اورا قانع نماید ،اما اونمی پذیرد.وقتی که کلیپ رفتار ذلت بار نماینده سراوان را دیدم ،هم براین ملت گریستم وهم به حال آرمان های انقلاب متاسف شدم.

زمانی که انقلاب شد ،قرار براین شد که جمهوری شکل گیرد که متفاوت با رژیم پیشین باشد.یعنی تنها رای مردم تعیین کننده باشد وهرکس در حقوق شهروندی انتخاب شدن وانتخاب کردن آزاد باشد ،متاسفانه بازنگری قانون اساسی ونظارت استصوابی ،این حق را دچار خدشه ونقص نمود وخیلی از افراد از حق خود محروم شدند .واین مسائلی که گاه گاهی از سوی برخی از نمایندگان اتفاق می‌افتد لزوم تجدید نظر در این قانون را اثبات می نماید، واز سوی دیگر دردنیای مدرن پایه های پارلمان را حزب تشکیل می دهد وبدون احزاب قوی ساختمان پارلمان دچار تزلزل می گردد. بنابر این اگر مسئولان امر در ارتباط با مجلس وانتخابات آن چاره اندیشی نکنند ونسبت به حزبی کردن انتخابات وفراهم کردن فضا ی آزاد برای همه ی احزاب اقدام نکنند ،وبا نظارت استصوابی را حذف نکنند در جامعه با رفتارهای مانند نماینده سراوان مواجه خواهند شد که نقل ونبات همه محافل داخلی وخارجی وموجب وهن ملت ونظام خواهد شد. زیرا اگر حزب کاندیداهارا معرفی کند و حزب در مقابل رای دهندگان ،وعده ها برنامه هایش مسئول باشد هیچ وقت چنین مشکلاتی پیش نخواهد آمد.
آری مقایسه سالار سعید ونماینده سراوان خیلی از مسائل را روشن خواهد کرد. که آن در مقابل شاه استنکاف می ورزد واین توسط مراجعه کننده ای ازاداره بیرون انداخته می شود. علت ایستادگی او وعلت خمیدگی این چیست؟ به نظرم باید آسیب شناسی شود.

دیدگاه ها