نمایش نوار ابزار

رییس پلیس امنیت کردستان صادق است یا احسن علوی (عثمان غوثی) کاندیدای سنندج ؟

احسن علوی اعلام کرده که از من شکایت نکرده اما سرهنگ …. رییس پلیس امنیت شاهد است که دو بار با من تماس گرفته و شخصا با آقای دکتر مرادی وکیل به آنجا رفته و برگ احضاریه را تحویل گرفتم.
اما این شخص با کمال وقاحت اعلام کرده: من شکایت نکرده ام. کسی که چنین آشکارا دروغ می گوید پس معلوم است که همه شب‌نامه‌هایش دروغ و فریبی بیش نیستند.!!!!!!!

دیدگاه ها