نمایش نوار ابزار

روحیه استبداد در وجود و ذهن شرقیان

896378637آیا طرح چنین پرسشی درست است ؟ آیا روحیه ی استبدادی مخصوص شرقیان است؟ انسان بماهو الانسان همان گونه که آلکسیس کاریل نوشته واقعا موجودی ناشناخته است یعنی نمی توان مستقیم وشفاف درباره انسان نظر داد .نمی توان سفید یا سیاه به او نگاه کرد .بلکه لازم است دقیق تر ومنطقی تر به مسائل انسانی پرداخت ،نمی توان استقراء کرد .اما نگاهی به پیرامون خودمان ثابت کرده حداقل در خاورمیانه چنان روحیه ی استبدادی و دیکتاتور مآبانه حاکم است که هرکس به گیسوهای زیبای قدرت چنگ انداخت چنان از عطر دل انگیز آن مست می شود که هر گز حاضر نیست دل از آن بکند .وچرا باید اینگونه باشد ؟؟آیا تقصیر مردم است ؟آیا مردم هنوز در دوران طفولیت مدنیت ورسیدن به دموکراسی هستند؟ آیا عرف حاکم برجوامع شرقی افراد را مستبد به بار می آورد یا آموزه های مذهبی است؟
چرا در جوامع غربی این مشکل حل شده ؟ چرا ماهنوز طفلان رهیم ومانند شیرخوارگان محکم به پستان قدرت می چسبیم واز بلوغ فکری بیزاریم؟
همین ایران خودمان برخی از مسئولین برای چهل دهه است از پائین آمدن از کرسی قدرت خسته نمی شوند ،همین مصر و همین بشار دوستمان که امروز مایه ننگ بشریت وسبب آوارگی ملیون ها زن وکودک شده ،همین کردستان عراق گروه ها حاضر به دست کشیدن از منافع گروهی به خاطر منافع ملی نمی شوند ؟
راستی چکار باید کرد؟ باید فداکاری ،ایثار ،ازخودگذشتگی به خرج داد وباید متخلق بود چون غیر از درک معنویت وفهم شخصیت وباور به روز پاداش وعدالت وحقوق شهروندی و آموزش در همه ی سطوح ونظارت قوی بر همه ی ارکان قدرت از دست دیو استبداد و اهریمن خود خواهی نجات پیدا نخواهیم کرد .

مطالب مشابه
دیدگاه ها