رسانه های مجازی فرشته های رحمت | جلال جلالی‌زاده
نمایش نوار ابزار

رسانه های مجازی فرشته های رحمت

برخی از دانشمندان معتقدند که فرشته های خداوند تمام نیروهای نامرئی در هستی هستند که مسخر انسانند و خداوند در اشکال مختلف چه به صورت انرژی و یادیگر ابزارها آن ها را در خدمت انسان‌ها درآورده است. یعنی فرشتگان ازخود اختیاری ندارند و فرمانبردار آفریدگار می باشند.

امروز با پیشرفت علم و فناوری و اثبات و تایید گزاره های دینی با روش های علمی به تدریج وعده ها و پیشگویی های قرآن وسنت ثابت می شود.

اگر قبلا در قرآن از واژه استنساخ، تلقیح، وجود موجودات زنده در کرات آسمانی، تکامل انسان، دوران های مختلف خلقت، نجات جسد فرعون، اثر انگشتان و ثبت همه اعمال انسان توسط ملائکه نام برده شده است. امروز به وضوح می توان گفت برخلاف نظر برخی از افراد ضعیف النفس و معاند کاملا علم در خدمت دین است و آثار خود را نشان می دهد.

یکی از فراورده های علم و تکنولوژی رسانه های مجازی می باشند که کاملا در ایجاد فضای علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نقش بسیار مهمی را دارند و در عین لطافت و حساسیت در ضبط و ثبت وقایع و در روشنگری و افشای حقایق نقش فرشتگان را ایفا می کنند.

امروز هیچ عمل و پیامی همان گونه که قبلا قرآن اشاره نموده است، از بین نمی رود، اما آنچه که مهم است نقش افشاگری رسانه‌هاست که در قرن بیست و یکم به عنوان بازوی قدرتمند جامعه مدنی از پوشاندن حقایق و سانسور مطالب جلوگیری می نماید و به سبب به روزکردن آگاهی ها و جریان مستمر اطلاعات و نورافشانی به تاریک خانه اشباح خواب عوامل سانسور و اختناق را آشفته نموده است.

راستی اگر رسانه های مجازی نبودند چه کسی می توانست کشتن خاشقچی را برملا نماید و پایه های لرزان حکومت قرون وسطایی عربستان را لرزانتر نماید، و ابهت پوشالی و متظاهر آن را برباد دهد و همه نیروهای حامی آن را وادار به عکس العمل نماید.

و یا اگر رسانه ها نمی بودند، چه کسی می توانست داماد رییس‌جمهور را مجبور به استعفا نماید؟

بنابراین باید خداوند را در این باره شکرگزار بود و شکر این نعمت آن است که این ابزار را در راه خدمت به انسانیت و مصالح او به کارگرفت.

دیدگاه ها