نمایش نوار ابزار

رامین حسین پناهی را اعدام نکنید

رامین حسین پناهی را اعدام نکنید
این در خواست را به چند دلیل می نویسم :
اولا حس خیرخواهی نسبت به نجات جان یک جوان ویک خانواده محروم ومستضعف.دوم خیرخواهی نسبت به نظام در راستای عمل به حدیث شریف نبوی در نصیحت ائمه ی مسلمین که از باب دلسوزی وخیر خواهی است. سوم عدم آشنایی با ایشان واختلاف فکری .چهارم جلوگیری از سوء استفاده ی گروه ها ویا برخی از سازمان ها از اعدام وکشتن چنین افرادی .پنجم نشان دادن عطوفت وگذشت اسلامی واشاعه ی مهرو وانساندوستی در بین شهروندان یک کشور .ششم تبدیل شدن به اسوه والگو برای دیگر کشورها وجلوگیری از نفرت پراکنی در داخل افراد جامعه .هفتم عمل به نصوص دینی وسیره پیامبر (ص) وحضرت علی در مقابله با مخالفین (داستان عمرو بن عبد ود ورفتار با ابن ملجم) .هشتم قربانی ترور بودن خودم ودرک زشتی رفتار خشونت طلبان که با یک تصمیم نابخردانه خسارت بزرگی را وارد می نمایند وپشیمانی نمی تواند جبران کننده باشد. نهم:مبارک رمضان وایام شهادت حضرت علی(ع) که نماد عدالت وعطوفت بوده است .دهم : برخورد رئیس جمهور فرانسه با یک جوان آفریقائی که کودکی فرانسوی را از مرگ نجات داد .
من به هیچ وجه موافق عملکرد گروه ها نبوده ونیستم ویکی از عوامل بدبین شدن نظام به کوردهارا اعمال احساسی وبدون تدبیر آن ها می دانم که موجب آوارگی ,مهاجرت.ومحرومیت از تحصیل واستخدام در ادارات ومراکز اشتغال شد ,در حالی که برخوردهای گزینشی ,پاکسازی ها ورفتار افرادی مانند خلخالی وارسطو ایرانی که هیچ سنخیتی با عدالت اسلامی نداشت آتش بدبینی وافزایش فاصله دربین مردم ونظام را شعله ور کرد .
من همگان را در ایجاد شرایط پیش آمده در کوردستان مقصر می دانم ,که اگر از همان اوایل انقلاب باب گفتگو ی سازنده ودلسوزانه گشوده می شد وعقلانیت بر احساسات ملی ومذهبی از سوی طرفین غالب می شد ومراعات قانون وشرایط اول انقلاب واحترام به حقوق شهروندی وحقوق بشر در نظر گرفته می شد ,قطعا ما دچار چنین وضعیتی نمی شدیم.
آنچه که در این گیرودار متضرر وخسارتمند شد جوانان کورد وخانواده های آنان هستند که بدون رضایت قلبی وبا رغبت میل دچار بحرانی شده اند که باید سال ها تاوان آن را پس بدهند .کدام خانواده به اسانی علاقمند به از دست دادن سرمایه ی مادی ومعنوی خود ونابودی جگرگوشه اش که برای پرورش آن خون دل ها خورده می باشد؟
کدام جوان کورد نمی خواهد که مانند جوانان شمال تهران از بهترین امکانات مادی مملکت استفاده نماید واز بهترین خانه ومزایای شغلی برخوردار نباشد؟ویا از مسافرت های داخلی وخارجی لذت نبرد؟

دیدگاه ها