نمایش نوار ابزار

راستی گناه نمایندگان مجلس ششم چه بود؟

896378963گفتند هر چه زودتر مذاکره کنید و جلو این همه خسارت ها را بگیرید .آن ها می دانستند که سر انجام مذاکره خواهد شد واین مشکل حل می شود ولی اگر زودتر حل می شد مملکت کمتر دچار این همه مشکلات می شد،هرچند گفته اند تا کنون به خاطر این کاغذ پاره ها ملیاردها تومان ضرر کرده ایم ،اما به نصایح و پیشنهادهای علمی و منطقی و دلسوزانه ی آنان گوش نکردند و در مقابل آنان را رد صلاحیت کردند .راستی نمایندگان مجلس نهم که باید این توافق را تأیید بکنند همگی در دور آینده رد صلاحیت خواهند شد یا خیر؟ پس اگر این ها رد صلاحیت نشوند باید از نمایندگان مجلس ششم به خاطر دلسوزی بیشتر برای مردم و نظام اعاده ی حیثیت شود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها