نمایش نوار ابزار

راستی امروز روز جانباز است؟

آنچه که در ایران سهل وآسان است نامگزاری سال ها وروزهاست واینکه محتوا چه باشد وچه نتیجه ای حاصل آید باید مردم قضاوت کنند.
درخبرها شنیدم که از سوی مقام رهبری هیئت های برای تفقد ودلجویی به دیدار جانبازان رفته اند. اینکه در ظرف یک سال روزی را به نامشان نامیده اند وبه یاد آنان می افتند باز هم جای شکررا دارد.
انصافا لازم است درمقابل جانبازان قطع نخاعی ویا شیمیایی ویا هرکدام ازآنان که سال ها ست بار سنگین نقص عضو را تحمل می کند سرتعظیم فرود آورد.هرچند نمی توان این نقیصه را با مادیات دنیوی جبران کرد اما می توان با ارزشگزاری وارزش دادن به آنان درغم ورنج آنا ن سهیم بود.
ازاین گذشته اگر مجموعه سخنان آیه الله خمینی ومقام رهبری درباره فضل وارزش دا دن به جانبازان را جمع کنید یک کتاب می شود.
اما درعمل متاسفانه آنگونه که لازم است بهایی به آنان داده نمی شود واگر درخط ومسیر نباشی بیشتر مطرود می شوی.
به عنوان مثال این جانب که خوشبختانه یا بدبختانه جانباز پنجاه در صد می باشم تاکنون درهیچ موردی نه تنها با استقبال وپذیرش مواجه نشده بلکه درهمه کارهایم چه در استخدام، شورای شهر، مجلس، نشریه، نشر،سفر و…..با مانع واشکالتراشی ومخالفت مواجه شده ام.
من به عنوان یک جانباز بیشتر از این بایدچکارکنم که موافقت مسوولین را که بسیاری ازآنان شرط ها وتلاش های مرا برای پیروزی انقلاب نداشته اند کسب کنم تا مورد تایید قرار گیرم.
اگر در انتخابات خودرا درمعرض رای مردم قرارمی دهی تا آنان درانتخاب شما تصمیم بگیرند کسانی که در ولایت ذوب شده اند می گویند: التزام به اسلام وجمهوری اسلامی نداری، وهابی هستی، حزب سکولار کردی تشکیل داده ای،کرد را با کورد می نویسی، در مجلس ششم نامه را امضا کرده ای ،خودت خواهان مقام وقدرت نیستی، متواضعی و……
راستی توجه به جانبازان ونامیدن روزی به نام آنان مانند نامگزاری مدارس پولی (غیر انتفاعی نیست)؟؟؟؟
علاوه براینکه مغضوب ومطرود وبی صلاحیت شده ایم هفت ماه است گروهی معلوم الحال که هسته مرکزی ستاد یکی از کاندیداهای اسلامخواه وطرفدار جمهوری اسلامی وملتزم به ولایت فقیه و قانون اساسی از دیدگاه آنان است به سرپرستی ملیجکی که قبلا از سوی شورای نگهبان تایید صلاحیت شده توپ خانه تخریب، تهمت، افترا، دروغ وبهتان را از انکار قضیه جانبازی تا توهین به خانواده وپذیرش مسوولیت بسیار مهم مشاورت وزیر کشوررا با حقوق ملیاردی !!!!!!!به مدت یک سال ومنشی خلخالی بودن با مونتاژ یک عکس جعلی را به کار انداخته وهرچه را که در شان خودشان بوده به ما نسبت داده اند واز سکوت مسوولان ویا رضایت آنان سوءاستفاده نموده وحتی از ماشکایت نموده اند.
متاسفانه جندین بار هم که خواسته ام نامه ای به مقام رهبری بنویسم واین وضعیت ناگوار ونابسامان را به ایشان گزارش دهم وایشان را ازاین نا مهربانی ها وجفا هایی که به نام دلسوزی اسلام ونظام بر انسان های صادق وپاک می رود بیاگاهانم برخی از اعضا ی خانواده ودوستان از سر دلسوزی مرا منصرف نموده اند. هرچند برتصمیم خود مصمم هستم واز باب نصیحت ودلسوزی برای پیشوایان مسلمانان طبق فرموده پیامبر اکرم.(ص) قصد دارم به عنوان یک وظیفه دینی وملی چنین نامه ای را بنویسم تا از زیر بار این مسوولیت دینی وملی شانه خالی کنم. چون معتقدم شخص ایشان از این همه جفاها ونامهربانی ها وطرد ودفع دلسوختگان اسلام وانقلاب از صحنه خدمت بی اطلاع است وگرنه با این کارشکنی ها مخالفت ومبارزه می کردند.
ازهرچه بگذریم این روز بر جانبازان عزیز بی توقع خجسته باد.

دیدگاه ها