نمایش نوار ابزار

رابطه ی تروریسم و استبداد

arton3043اگر به خوبی مسائل سیاسی وحکومتی را بررسی نمائیم می بینیم که در بین استبداد وتروریسم رابطه ی تنگاتنگی وجوددارد که همان رابطه ی مرغ وتخم مرغ است یعنی می توان استبداد را مادر تروریسم دانست ویا تروریسم را عامل پیدایش استبدادنامید .نگاهی به حوادث جهان سیاست بویژه در عصر حاضر به خوبی این نکته را ثابت می کند زیرا همیشه تروریست ها این بهانه را به دست مستبدان داده ان تا فضارا به بهانه ی مبارزه با تروریست ها خفقانی تر ومسدود تر نمایند واز سوی دیگر تروریست ها به بهانه ای نبودن هیچ ابزار مدنی در راستای تحقق مطالبات وخواست های مردمی استفاده از ترور را راه کار برانداختن استبداد می نمایند پس لازم است که در این باره ذهن ها را روشن کرد آنچه که امروز در خاورمیانه می گذرد بسیار باب طبع مستبدان برای استحکام پایه های دیکتاتوری است وچه بسا خود خود حکومت های دیکتاتوری در پشت پرده تغذیه کننده ومنبع تقویت تروریست ها باشند.بنابراین تا زمانی که پایه های استبداد برچیده نشود نمی توان سرچشمه ی ترور را خشک کرد زیرا طبیعت استبداد هم هرگز اجازه ی حضور نیروهای دگر اندیش ودمکرات را نخواهد داد. تهدیدهای سیسی وامرای عرب پس از ترورها بهترین سند برای انجام ترور وافتادن بهانه به دست آنان است

دیدگاه ها