نمایش نوار ابزار

ذکاوت وتیز هوشی حضرت علی درحل مشکلات فقهی

یکی از قضایای مشهوری که زرقانی در کتاب الفرایض ذکر کرده ,مساله منبریه استکه بر دکاوت ,تیزهوشی وحافظه ی قوی او دلالت می کند.
هنگامی که حضرت علی بر روی منبر در حال ایراد سخن رانی بودند وخطبه را اغاز نمودند:الحمدلله الذی یحکم بالحق قطعا ویجزی کل نفس بما تسعی والیه المعاد والرجعی. در این وقت زنی از او مساله ای از ارث را پرسید وگفت:شخصی فوت نموده ودارای همسر ,پدر,مادر ودودختر است,ترکه را چگونه در بین آنان تقسیم می نمایی؟حضرت بالبداهه جواب داد (صار ثمنها تسعا) وخطبه را ادامه داد.(تاریخ فقه وفقها .جلال جلالی زاده,ص۲۷۸)
دراین جا اصل مساله ۲۴ است که به ۲۷ تبدیل که سهم زن ۱/۸ که به سبب عول به ۱/۹ تبدیل می شود.

دیدگاه ها