نمایش نوار ابزار

ذلت کشورهای اسلامی را امروز احساس کردم

امروز هنگامی که سخنان آقای روحانی درباره شیعه وسنی وایران وعربستان و سوریه و… شنیدم، به عنوان یک مسلمان نه تنها احساس سربلندی نکردم بلکه عرق خجالت از پیشانیم سرازیر شد، زیرا احساس کردم که بیان مشکلات مسلمانان در خاک کشوری که شیطان بزرگش می خوانند ودر حضور بسیاری از کسانی که خود نه تنها مسبب بدبختی مسلمانان بلکه بدبختی کل بشریت می باشند نه تنها مایه عزت نیست بلکه نشاندهنده ذلت وحقارت مسلمین است.
راستی این همه که تلاش می شود دو نفر شیعه شوند ویا برعکس دونفر سنی شوند که چی؟
اگر به فرض به جای یک ملیارد شدیم دو ملیارد آیا کرسی شورای امنیت دست ما می افتد؟
یا وابستگی وخرید اسلحه از ملیارد دلار کمتر می شود؟
راستی قاعده نفی سبیل که بسیاری به آن برای حفظ عزت مسلمین استناد می کنند کجا رفته که امروز درمقابل دیدگان پنجاه کشور اسلامی مسابقه مسلمان کشی دربین دو ابر قدرت ظالم درجریان است وهر روز صدها تن انسان مسلمان  فریاد می زنند وا مسلما اما کسی صدایشان را نمی شنود.
این همه ندای قرآنی که مسلمانان را به گفتگو ووحدت فرامی خوانند چرا فراموش شده اند؟ ؟؟
کجاست  آیه ولله العزه ولرسوله وللمومنین؟؟؟
کجاست اقبال تابسراید: مسلمانان چرا خوارند وزارند. ؟؟؟
امروز مسلمانان از علما وسران وتحصیلکردگان وعوام درمقابل همه خون های به ناحق ریخته در منطقه خاورمیانه  از آلان کردی تا عمران حلبی مسولیت دارند وکاش دردهایمان در مراکز یکی از کشورهای اسلامی ویا حرم امن الهی حل می شدودنیا بیشتر ازاین به اختلافات وضعف های ما پی نمی برد
اللهم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقله حیلتی

دیدگاه ها