نمایش نوار ابزار

ذبح اخلاق در مسلخ سیاست

jalaljalalizadeh1حوادثی که در این روزها در ارتباط با مسأله ی دو جوان ایرانی در جده ی عربستان پیش آمد ، صرف نظر از صحت و سقم مسأله ، بدخلاقی یا خوش اخلاقی مأمورین عربستان به ویژه مردم مکه که متاسفانه برخلاف توقع حجاج که انتظار برخورد مهربانانه با همکیشان خود را دارند ،آنچه که این روزها برملا شد و عملی خلاف اخلاق شمرده می شود إشاعه ی فحشا و برملاکردن هتک شخصیت عمومی یک ملت و چند خانواده که پیامد آن توهین و اهانت به دین و مقدسات و إستهزای ضروریات دین و تمسخر عرب ها و نکات دیگری بود که ناشی از احساساتی برخورد کردن و سیاسی کردن آن بود که به نظر می رسد نتایج مثبتی برای هیچ یک از طرفین نداشته است. جا دارد مسئولان و عقلای قوم در چنین مواردی تدبیر امور را به دست بگیرند و نگذارند ارزش های اخلاقی مطمع سیاسی کاران و فرصت طلبان واقع شود که در این میان تنها اخلاق متضرر می شود.

مطالب مشابه
دیدگاه ها