نمایش نوار ابزار

دیدار برخی از نخبگان اهل سنت با مراجع و مراکز علمی و دانشگاهی قم

در روز پنجشنبه مورخ بیست وهفتم مهرماه تنی چند از علما ,نمایندگان ادوار واساتید دانشگاه در معیت حاج آقا درویشی اشرفی دیداری  با علما ومراجع  در شهرقم داشتند که لازم دانستم گزارش این سفررا به نظر دوستان برسانم.

ملاقات اول ما با آیٔة الله مکارم شیرازی بود که اینجانب به نمایندگی ازـسوی دوستان مطالبی را ایراد نمودم که با استقبال معظم له قرار گرفت.

قبل از ایراد مطالب هیئت همراه را معرفی کردم وبه بیان نکات مورد نظر پرداختم.

پس از یاد وحمد خدا به معرفی خودم پرداختم وگفتم اینجانب فرزند وبرادر شهید وجانباز واسم پدرم علی واسم مادرم فاطمه است ودر باره ی مشارکت وحضور فعال اهل سنت در مقاطع مختلف انقلاب مانند راه پیمائی ها ,جنگ تحمیلی وانتخابات ها توضیحاتی دادم وشعری از مرحوم شیخ رضا طالبانی را در وصف امام حسین خواندم که می گوید:

لافت از عشق حسین است وسرت بر گردن است

عشقبازی سر به میدان بلا افکندن است

و در آخر می گوید:

سنی ام سنی و لیکن حب آل مصطفی

دین وآئین من وآباء واجداد من است

جناب مکارم بسیار ازاین شعر خوشحال شد و تحسین کرد و من هم گفتم : این عقیده ی کل اهل سنت در باره ی اهل بیت است.

سپس به ایشان گفتم : که جناب عالی مجتهد هستید ومجتهد وقتی که مستقیما از قرآن وسنت استنباط می کند پس خود به خود از دایره مذهب خارج می شود وباید دایره ی مهر ولطف ایشان فراگیر  باشد وکل ملت را شامل شود وما انتظار داریم جناب عالی نسبت به دفاع از حقوق همه ی ایرانیان بویژه اهل سنت حساس باشید.

دومین نکته ای که به آن اشاره نمودم بحث ولایت بود .گفتم که گاهی برخی از افراد اهل سنت را متهم به مخالفت با ولایت اهل بیت ویا عدم محبت نسبت به آنان می کنند ,در حالی که اصل واساس ولایت پیامبر بزرگوار اسلام است .ومگر می شود کسی که به پیامبر (ص) علاقه وارادت داشته باشد اما نسبت به خانواده ویارانش محبت وارادت نداشته باشد پس هیچ شکی در ارادت ومحبت اهل سنت نسبت به اهل بیت پیامبر وجود ندارد.

نکته سوم را به بیان مشکلات اهل سنت اختصاص دادم وگفتم :  هنگامی که ما مطالبات ودرخواست های خودرا  با مسئولان مطرح می کنیم در پاسخ می گویند :  مراجع مخالفت می کنند ما  دوست داریم از جناب عالی ودیگر مراجع محترم بشنویم آیا شما با به کارگیری شایستگان اهل سنت  در مناصب ومدیریت ها مخالفید ؟

پس از سخنان  اینجانب مولوی موسی زاده امام نماز خانه تعطیل شده پونک سخنانی را در باره  تاثیر کتاب های آیة الله  مکارم در آغاز انقلاب  ودیدگاه های ایشان  وهمچنین نمازخانه واوضاع اهل سنت صحبت کرد .

پس از سخنان ما ,آیة الله العظمی مکارم شیرازی  خاطرات خود در ایام تبعید در مناطق اهل سنت چابهار ومهاباد را بیان کردند وبر لزوم ارتباط مستمر در بین اهل سنت واهل تشیع ودوری از تفرقه تأکید نمودند وخطر تکفیری ها را گوشزد کردند وگفتند که دوری موجب بدبینی ونزدیکی موجب خوشبینی می شود ودر پایان قول مساعد دادند که مشکلات ومطالبات اهل سنت را به مقام رهبری ,رئیس جمهور ,شورای نگهبان ودیگر نهادها منتقل کنند .

سپس از کتابخانه بی نظیر آیة الله مرعشی نجفی بازدید نمودیم ونهاررا مهمان دانشگاه ادیان ومذاهب بودیم وپس از صرف نهار ونماز جلسه ی ما با آقای دکتر نواب رئیس دانشگاه  ودکتر فرمانیان رئیس دانشکده مذاهب حدود سه ساعت طول کشید که در این جلسه جناب شیخ درزن ,دکتر شمس برهان,حاج آقا بابایی ,سید معروف صمدی ودیگر همراهان به ایراد مطالب ومشکلات پرداختند.

قطعا اینگونه سفرها ودیدارها در زدودن بدبینی ها ونزدیک کردن دوبرادر سنی وشیعه که امروز به خاطر دوری از قرآن وسنت به ملعبه مخالفان تبدیل شده اند   وتصییع حق یکدیگررا صواب می دانند بسیار مؤثر است وامیدوارم همگی به عروة الوثقی چنگ زنند وبه سیرت پیامبر تأسی جویند.

دیدگاه ها