نمایش نوار ابزار

دکتر صادق آئینه وند روانت شاد

45274524مرحوم دکتر صادق آئینه وند استاد متواضع و بزرگواری که سال ها به تحقیق و تعلیم مشغول بود از میان ما رفت.

دکتر اصلاح طلب معتدلی بود که همه او را دوست می داشتند . در جلسه ای که پارسال به مناسبت عاشورا برگزار شده بود و اشعاری از شیخ رضای طالبانی را در وصف امام حسین خواندم خیلی از این اشعار خوشش آمده بود و قرار شد نسخه ای از دیوان شیخ رضا را تقدیمش کنم که متاسفانه میسر نشد. اما هنگامی که از او پرسیدم: مگر شما کوردی را متوجه می شوی؟

فرمود: چگونه! من خودم کوردم وبه کوردی هم شعر سروده ام .

یادش گرامی و روانش شاد باد

مطالب مشابه
دیدگاه ها