نمایش نوار ابزار

دکتر جلالی زاده، دکتر پارسا و دکتر کیانی

با جناب دکتر پارسا و آقای دکتر کیانی از مردان برجسته روزگار که سال هاست در دانشگاه کردستان وآزاد با عشق وعلاقه به مردم کردستان خدمت می کند.

دیدگاه ها