نمایش نوار ابزار

دهن کجی صهیونیست ها و بی تفاوتی مسلمانان

785278527جهان اسلام امروز به شدت درگیر تنش های داخلی وجنگیدن به خاطر حق کسانی است که حتی ذره ای از استخوان هایشان نمانده است ،امروز با افتخار زندگان را می کشند با این توهم که مردگان شاد می شوند در حالی که شرافت وکرامت وعزتشان روز به روز بر باد می رود .آخر چهارملیون صهیونیست اشغالگر اگر از ضعف مسلمانان استفاده نکنند واگرنیروهای به نام مسلمان اعم از حزب الله وجنود الله وانصار الله وبسم الله وأعوذ بالله وسلفی وازهری واخوانی وشیخی وداعشی ونصرتی و…..راست می گفتند می بایست به جای آماج قرار دادن سینه ی برادران مسلمان خود وتحمیل این همه هزینه های مادی ومعنوی بر جهان اسلام ،اسلحه های خودرا متوجه جنایتکارانی نمایند که برای انسان وخداو معبد ارزش قائل نیستند ..
رژیم صهیونیستی هیچ راهی را برای گفتگو ومذاکره باقی نگذاشته است .رژیم غاصبی که با قرائت خشنانه توراتی وسنگدلی مادیگرایانه ی برگرفته از کتاب های تحریف شده ی عهد عتیق واندیشه های سرمایه داری الحادی وباورهای خرافی که.
نه هدفی جز چپاول وغارت وتجاوز وتعدی وحرمت شکنی ندارد .
سکوت مسلمانان در این مقطع خیانتی بزرگ وباشد این دشمنی ها موجب بیداری وتنبه مسلمان از خواب غفلت چندین ساله گردد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها