نمایش نوار ابزار

دعوت از زنان کردستان برای شرکت در انتخابات مجلس

7867677بدون شک نیمی از جمعیت هر جامعه ای را زنان تشکیل می دهند ودر پیروزی ویا عقب افتادگی آن نقش مهمی را دارند.همانگونه که گفته اند : همیشه پشت سر مردان موفق زنان متفکر ودلسوزی قرار دارند ودرتاریخ ملت ما نیز همچنین زنان بزرگی وجود داشته اند که در سلسله مقالات زنان نامدار کرد ئر هفته نامه های آبیدر وسیروان به آن هاذ اشاره کرده ام بویژه خانواده ایوبیان.
در عصر حاضر هم به سبب افزایش حضور زنان تحصیلکرده در صحنه های اجتماعی وسیاسی وفرهنگی وهمکاری گسترده واهمیت همکاری زنان ومردان در ساختن جامعه وزدودن بینش سنتی نسبت به حضور زنان .می طلبد که در تمام مناطق گرد نشین زنان فعال وتلاشگر حوزه های مختلف در مقابل سرنوشت خود احساس مسئولیت نموده ودر اتظار صدقه ومنت گزاری دیگران نباشند وبرای تغییر وتحول جامعه آستین همت را بالا زده ودر ایام باقی مانده در انتخابات مجلس ثبت نام نمایند.

telegram-dr-jalal-Recovered

مطالب مشابه
دیدگاه ها