نمایش نوار ابزار

درگذشت پروفسور مصطفي زلمی

543545از شمار دوچشم یک تن کم
وز شمار خرد هزاران بیش

با کمال تاسف مطلع شدم که بامداد امروز پروفسور مصطفی زلمی یکی از بزرگترین عالمان بزرگ جهان اسلام وکوردستان ویکی از مجتهدان خبره در مسائل مستحدثه در شهر اربیل پایتخت اقلیم کردستان دار فانی را وداع گفتند .در گذشت ایشان هر چند یک سنت الهی وبرای هر انسانی یک امر طبیعی است .اما جهان اسلام وبه ویژه کوردستان در وضعیت فعلی بسیارنیازمند چنین مجتهدان نوگرا وخردگرایی بود تا نصوص دینی را از زیر گرد وغبار هزارات تن خرافات وآرای جامد ومتحجرانه بیرون کشد وچهره ای عقلانی وعصری از دین نشان دهد تا بر دل ها نشیند وبا ارواح مأنوس شود وبا پیشرفت های بشری همگام وهمراه گردد.

علامه مصطفی زلمی از روستای زلم اورامان ظهور کرد .با تلاش های خود چهانی شد وبا تفسیر عقلانی از دین وحل مشکلات حقوقی ،کلامی وفقهی رنگ دیگری به آموز ه های دینی بخشید ودل هارا به سوی دین جذب کرد ونام خودرا در لیست مجددان دین ثبت نمود و مسائل مهم حکومت ،نسخ ، سنگ سار ، ملی گرایی و… را به آسانی حل کرد وراه را برای اجتهاد طالبان حقیقت گشود.

یادش گرامی ونامش جاودان باد

مطالب مشابه
دیدگاه ها