نمایش نوار ابزار

درگذشت مرحوم کاک مظفر ادب

863879خانواده بزرگوار مرحوم مهندس بهاء الدین ادب
خبر درگذشت مرحوم کاک مظفر ادب در غربت موجب تاسف و تاثر همگان گشت .این مصیبت را به همه ی بازماندگان، دوستان وهمشهریان سنندجی تسلیت گفته واز خداوند مهربان برای آن مرحوم غفران وبخشش وبرای وابستگان صبر وبردباری را خواهانم

دیدگاه ها