نمایش نوار ابزار

درگذشت كاك احمد شريفي


3602کاک احمد شریفی هم با ما وداع کرد :

هنوزمادر مهاباد جامه ی عزای از دست دادن استاد احمد قاضی را از تنش در نیاورده بود که خبر وفات استاد احمد شریفی روزنامه نگار ونویسنده ی آن دیار داغ [در روز چهارشنبه ۹۴/۳/۲۰] غم هایش را تازه کرد وغبار حزن واندوه را بر رخسار زیبای این سرزمین نشاند ،کاک احمد شریفی رنج ها وسختی ها وبی مهری های زیادی در راه حفظ فرهنگ واحیای میراث مکتوب ملتش تحمل کرد ودر کمال ناباوری از این دنیای فانی به منزل ابدی پرواز کرد. نامش ماندگار ویادش جاودانه باد

مطالب مشابه
دیدگاه ها