نمایش نوار ابزار

درگذشت حاجی جعفر صغیری

87637537458سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز :
امروز باخبر شدم که حاجی جعفر صغیری از دوستان با وفای مرحوم پدرم پس از مبارزه ی طولانی با مرگ به دیار باقی شتافتند ،روز اول فروردین به قصد عیادت به دیدارشان رفتم و از او احوالپرسی نمودم، اما مثل ایام گذشته رمقی نداشتند و از شوخی ها و لطیفه های قبلی خبری نبود، روستاها هم اندک اندک جمع مستان و صمیمان را از دست می دهند و بزم و مجلس و شب نشینی و دور هم جمع شدن ها رخت بر بسته است، بزرگسالان پس از هم به قافله ی سفر ابدی می پیوندند. جوانان غافل از حرمت واحترام دیرین، از سنت های قدیمی وداع می کنند و جامعه به سوی یک نوع آشفتگی و نابسامانی در حرکت است و نوعی نوستالژی ذهن ها را به خود مشغول نموده است .
خداوند گذشتگان را بیامرزاد و به ماندگان توفیق عمل صالح دهد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها