نمایش نوار ابزار

درگذشت استاد احمد قاضي

87628967چراغ علمی خانواده ی پیشوا قاضی محمد خاموش شد:
با کمال تاسف ظهر امروز استاد احمد قاضی یکی از خدمتگزاران عرصه ی فرهنگ وادب کوردی در بیمارستان آزادی تهران جان به جهان آفرین تسلیم کرد وبا دوستان وخانواده وعلاقمندان وداع نمود .ایشان ضمن حفظ روحیه ی اعتدالی هرگز از جایگاه خانواده اش استفاده نکرد بلکه با تسلط به پنج زبان وقلم فرسائی در میدان فرهنگ وادب عمر خودرا وقف خدمت به ملت وفرهنگش نمود .
مصیبت فقدان این خدمتگذار فروتن ومتواضع را به خانواده ی مرحوم پیشوا ،مردم مهاباد وملت کورد ودوستداران ادب وفرهنگ کوردی تسلیت می گویم.
روانش شاد ویادش گرامی باد

دیدگاه ها