نمایش نوار ابزار

دروغ هر چقدر بزرگتر، باور پذیرتر!

“اخلاق ” گم شده ی انتخابات

نوشتاری از دکتر فخرالدین حیدریان برای این روزهای دکتر جلالی زاده

۱) این جمله منسوب به “یوزف گوبلس یا گوبلز”؛  وزیر تبلیغات “هیتلر”،  و از وفاداران پرو پا قرص و تا پای جان اوست.
امروز با دیدن عکسی و پی نوشت آن در فضای مجازی و البته  موارد مشابه آن در روزهای پیش از آن، ناخود آگاه یاد این جمله و  گوینده ی جمله ب تیتر یادداشت؛ “گوبلز” افتادم!
در عکس منتشره، فردی در کنار ،آقای “صادق خلخالی” نشان داده می شود که زیر آن نوشته شده:  جلالی زاده !
۲) ازچند منظر می توان این ادعای  مضحک را به چالش کشید، اما در اینجا صرفا از منظری در دسترس و دم دستی و البته با دستمایه ی طنز متناسب با اصل موضوع ،  به آن می پردازم؛ یعنی با جمع و تفریق و عدد و رقم!
کسانی که اندک آگاهی از تحولات سالهای پس از انقلاب در ایران و کردستان داشته باشند،  می دانند که این عکس، به وضوح  مربوط به سالهای ۵۸ و یا ۵۹ می باشد، یعنی تقریبا۳۷ سال پیش ! در این عکس فرد مشخص شده و یا بقول “گوبلز” یان،  جلالی زاده ! فردی با سنی در حدود سی تا سی و پنج ساله است،  که با احتساب سی و هفت سال پس از این تاریخ(۵۸)، فرد تصویر شده در صورت زنده بودن، باید حدود ۷۰ تا ۷۳ سال داشته باشد!
۳) فرض محال محال نیست، با فرض بر صحت ادعای مدافعان تازه بدوران رسیده ی حقوق کوردها!،  اگر این فرد، دکتر جلالی زاده باشد ، تنها می توان گفت:  بزنیم به تخته ایشان  در ۷۲ سالگی قیافه و چهره ی فردی ۵۵ ساله را دارد که باز باید گفت: ماشالله خوب  سرحال مانده اند!

۴)  آنچه مشخص است ۱۰ اردیبهشت هم فرا می رسد و می گذرد، کما اینکه رخدادهای بمراتب بزرگتر از این انتخابات ناچیز هم پشت سرگذاشته شده اند، اماآنچه  در یادها می ماند ؛ حداقل هایی از اخلاق مداری در رقابت های انتخاباتی است ، چیزی که این روزها،  نبود و غیبت آن،  بشکلی عیان و در برخی افراد وجود داشته، و نمایان است،  خلاء اخلاق و رفتار  مبتنی بر حداقل هایی از  انسانیت،  موجب می شود که فرد و جریان حامی وی ، در هر حالتی شکست خورده ی رقابت باشند، چه به فرض  پیروز انتخابات باشند و چه بازنده ی آن، در هر حالت بازنده و در قضاوت اجتماعی  شرمنده خواهند بود.
در پایان یاد سخن شیرین سعدی شیرین سخن ، افتادم که مصداق حال این روزهای دکتر جلالی زاده و  امثال ایشان است  که؛
” سنگ بدگوهر اگر کاسه ی زرین بشکست
قیمت سنگ نیفزود و زر کم نشود!”

دیدگاه ها