نمایش نوار ابزار

دانشجویان و سیاست

siasat28تلقی غالب در مورد دانشجو و زندگی دانشجویی این است که فرد باید با فرمانپذیری یک سرباز خود را بی چون و چرا وقف کتب درسی و کلاس های درس کند. دانشجو همچنین باید مهارت های لازم برای روبرو شدن با آینده بعد از دانشگاه و ورود به بازار کار را یاد بگیرد. خانواده، مسئولین دانشگاهی و دولت از دانشجو انتظار دارند تا خود را در فضایی بسته محصور کند و در دل ستون ها کتاب های درسی (به مثابه میله های زندان) تکالیف مربوط و در بسیاری موارد نامربوط را انجام دهد. در نقطه نظر محافظه کارانه سیاست، دغدغه های سیاسی و کار سیاسی در حیطه کاری دانشجویان تعریف نشده و حق حیات ندارند.
از وظایف اصلی دانشجویان، همانطور که در بالا به آن اشاره شد، پرورش آمادگی ذهنی لازم برای مواجه با مشکلاتی است که در انتهای عمر دانشگاهی فرد و در ابتدای ورود به جامعه در انتظار او نشسته اند. منع دانشجویان و دلسرد کردن آنان نسبت به فعالیت سیاسی و دغدغه های سیاسی داشتن مانعی جدی در تحقق مردمسالاری است و بی شک نتایج زیانباری به دنبال خواهد داشت. مسئولین سیاسی به مناسبت های مختلف از دانشجویان به عنوان آینده سازان و رهبران آینده ایران نام می برند. منع و دلسرد کردن دانشجو از ورود به عرصه های سیاسی،اعتماد به نفس لازم در این مورد را از فرد می گیرد و او را نسبت به هرگونه مشارکت سیاسی دلزده می کند. این دلزدگی به صورت اجتناب ناپذیری مانع از رشدفکری کامل فرد می شود. شهروندی که درک سیاسی کم توانی داشته باشد و یا توان تحلیل درست شرایط سیاسی جامعه را نداشته باشد، از خطرناکترین دشمنان دموکراسی است .
اشتغال به سیاست در جامعه امروز ما به عنوان یک پرسش اساسی مطرح است وتا کنون موافقان ومخالفان به پاسخ دادن به آن پرداخته اند . جالب است پاسخ دادن هر دو گروه چه ایجابی یا سلبی خود سیاسی است.موافقان که طرفدار فعالیت سیاسی دانشجویان به عنوان سرمایه وآینده جامعه وسازندگان جامعه هستند از نظر ودیدگاه خود دفاع می کنند اما کسانی که مخالفند ومی کوشند از پرداختن جوانان ودانشجویان به مسائل سیاسی ممانعت کنند باز هم سیاسی کاری می کنند وان دسته را بیشتر محافظه کاران تشکیل می دهند.این گروه یا خانواده ها هستند ویا حکومت ها وجناح های محافظه کار که در هردو مورد این دودسته بیشتر به خاطر حفظ منافع خودشان رغبتی به سیاسی بودن دانشجویان ندارند .البته ریشه این مسأله به حکومت های توتالیتر بر می گرددکه با ایجاد رعب ودلهره در میان خانواده ها وترویج روحیه محافظه کاری ومصلحت طلبی تلاش می کنند به خاطر آینده نگری وتأمین شغلی وتبلیغ اندیشه مرجئه گری دانشجویان را از ورود به عرصه سیاست برحذر می دارند .محافظه کاران هم تنها از ناحیه استفاده ابزاری وبرای لشکر کشی سیاسی بودن دانشجویان را می خواهند اما اینکه دانشجویان را در مسائل سرنوشت ساز دخالت دهند راضی نیستند .
گروه دوم که علاقمندان به فعالیت سیاسی دانشجویان هستند از گروه های آزاد اندیش واصلاح طلبند که برای ساختن جامعه ای پیشرو ودمکرات در آینده ورود دانشجویان به صحنه سیاست را ضروری را دانسته وهمانگونه که آموزش دموکراسی را از آغاز دبستان ضروری دانسته آگاهی به مسائل سیاسی را نیز برای قشر دانشجو ضروری می دانند زیرا همانگونه که دموکراسی نیاز به تمرین دارد فعالیت های سیاسی را نیز باید در مراکز آموزشی تجربه کرد .بنابراین نظر به رشد علمی دانشجویان وآرمانگرائی وپتانسیل وقدرت جسمی وروحی برای پذیرش مسئولیت وانجام وظیفه در اداره جامعه لازم است آنان را تمرین سیاسی داد واز هرگونه محدودیت وسرکوب کردن آنان خودداری کرد .نمی توان به بهانه وظیفه درس خواندن وتحصیل قشر فرهیخته جامعه را از فعالیت های سیاسی باز داشت .
این جانب به عنوان یک معلم در دانشگاه پس از چند سال ممارست وهم نشینی با قشر دانشجو به این نتیجه رسیده ام که هرچه فضای سیاسی دانشگاه محدودتر ودانشجویان از فعالیت های سیاسی منع شوند در مسائل اخلاقی وعلمی هم دچار رکود می شوند. بنابراین نباید به بهانه ضعف علمی دانشجویان را از فعالیت های سیاسی باز داشت ، زیرا در دینی که علما سیاست را عین دین می دانند چگونه می توان دانشجویان وقشر فرهیخته را از این حق طبیعی واساسی محروم کرد .
امروز که با آرای مردم دولت تدبیر وامید بر سر کار آمده دانشجویان انتظار دارند که به آنان اجازه داده شود تا تشکل های مورد علاقه خودرا تشکیل دهند ومطمئنا اشتغال به امور سیاسی حتی در اخلاقی بودن دانشجویان تأثیر دارد.زیرا عدم فعالیت سیاسی دانشجویان را وادار به بی تفاوتی ویا به دنبال مسائل غیر اخلاقی می کند که مطمئنا ضرر وزیان آن به حال جامعه بیشتر است .لذا می طلبد تا دانشجویان به آسانی بتوانند مشی سیاسی خودرا تعیین کنند واین انتخاب می تواند در رقابت های علمی وفنی وهشیاری سیاسی وکادرسازی برای آینده کشور موثر باشد .انتظار می رود پس از هشت سال سخت گیری و تحت فشار قرار دادن، دانشجویان بتوانند به عنوان مجموعه ای از جوانان دانش دوست وتوانمند در کسب آگاهی سیاسی واقتصادی واجتماعی نبوغ واستعداد خودرا نشان دهند ودر سازندگی وآبادانی ایران عزیز وپرورش یافتن برای آینده سهیم شوند
روزنامه آفتاب یزد ،دوشنبه۱۳۹۴/۹/۱۶ شماره۴۴۹۴

 

*****

برای عضویت در کانال رسمی تارنمایدکتر جلال جلالی زاده در تلگرام روی لینک زیر کلیک نموده و سپس گزینه اشتراک (Join) را بزنید.

https://telegram.me/jalaljalalizadeh

مطالب مشابه
دیدگاه ها