نمایش نوار ابزار

داعش دشمن شماره یک اهل سنت وعامل بدنامی اسلام در جهان

از زمانی که داعش پا به عرصه ظهور گذاشته جز سنی کشی وبه کشتن دادن جوانان اهل سنت در جهان ومنحرف کردن مسیر مبارزه ملت های تحت ستم ومشروعیت بخشیدن به حکومت های استبدادی وسرکوبی هر حرکن مبارزه جویانه تحت لوای مبارزه با تروریسم وتحریف واژه بیداری اسلامی وبهار عربی وترورهای کور در خارج از جهان اسلام وبدنام کردن اسلام ومسلمانان وایجاد رعب و وحشت در جهان وبدبین کردن غیرمسلمانان هیچ نقشی را ایفا نکرده است .معجونی از افسران بعثی وآدم های سادیسم ومقام طلب که جهان اهل سنت را مسرحی برای چریدن می دانند چنان اسلام هراسی را به راه انداخته اند که بهترین ابزاروبهانه را به دست مخالفان برای حمله به تعالیم این دین حنیف داده وعرصه را بر مبلغان وداعیان راستین تنگ کرده اند .
امروز بهترین وسیله برای نجات اسلام از دست خوارج زمان عرضه اسلام رحمت ومهربانی ومدارا واخلاق حسنه ی پیامبر رحمت است تاسیه روی شود هرکه در او غش باشد.

 

*****

برای عضویت در کانال رسمی تارنمایدکتر جلال جلالی زاده در تلگرام روی لینک زیر کلیک نموده و سپس گزینه اشتراک (Join) را بزنید.

https://telegram.me/jalaljalalizadeh

مطالب مشابه
دیدگاه ها