داستان مناظره | جلال جلالی‌زاده
نمایش نوار ابزار

داستان مناظره

مناظره یکی از ابزارها وسایلی است که دربین دو نفر یا دوگروه برای روشن شدن حقیقت وبیان نکات مجهول انجام می شود.
تاریخ مناظره وجدال به آغاز تاریخ برمی گردد و افراد انسان اعم از بی سواد یا با سواد چه سیاسی یا فلاسفه و جامعه شناسان در این مناظرات شرکت کرده اند.
شنیده شده است مناظره ای دربین دونماینده شهر سنندج یعنی آقایان مرادی و علوی صورت گیرد که به نظر می رسد اقدام مثبتی است وامیداست چنین سنت حسنه ای در استانمان آغاز گردد تا مردم ازعملکرد نمایندگانشان بیشتر آگاه گردند. پس لازم است هرچه زودتر این کار ارزشمند انجام پذیرد تا مردم با آگاهی بیشتر و کامل تری رای دهند.

دیدگاه ها