نمایش نوار ابزار

خدایا به داد دینت برس

خدایا خود می دانی که چقدر به دینت خیانت می شود، اما ساکتی و هیچ اقدامی انجام نمی دهی، می دانی که چرا جوانان هم دین گریزند و هم به تدریج به دین ستیز تبدیل می شوند.

خدایا می دانی که امروز از دینت استفاده ابزاری می شود، به دکانی تبدیل شده و هر کس به نوعی از دکان دینت سوداگری می کند، به نام تو، دین را می فروشد، مال اندوزی می کند، دیگران را فریب می دهد، به نام دفاع از دینت مردم را می کشد، حقوق ملت ها را پایمال می کند، شش هزار از آیات قرآنت که مربوط به عقیده و اخلاق است، فراموش شده اند، مسلمانان، قاریان و علما فکر می کنند که تنها مخاطبش بت پرستان و مشرکان هستند.

طالبان به نوعی دینت را بدنام می کنند و القاعده به گونه ای، حشدالشعبی از طریقی و جندالله از راهی چهره اسلام را مخدوش می کنند، این همه ترور. آدمکشی و تخریب با قرائت کژفهمانه از دینت توجیه می شود.

در کجای دینت پادشاهان عادل برشمرده شده اند و یا حکومتشان جایز است که امروز در مهبط وحیت ملوکیت جای خلافت را غصب کرده است. در کجای دینت خفقان و رعب وحشت تأیید شده است؟ در کدام آیه وحدیث ملتی بر ملت دیگر برتری داده شده است؟

اردوغان مطابق کدام آیه و حدیث جان و مال کوردها را حلال کرده است؟

خدایا خودت را رحمان و رحیم معرفی کرده ای ولی در میان مدعیان دینداریت رحمتی نمی بینم، همه مانند یهود ونصاری خودشان را منتسب به تو می دانند، نمی دانم چه سند و مدرکی دارند؟

خدایا صبر و حوصله ما خیلی اندک است، هر کس به نام تو مردم را می کشد و از قداست تو سودجویی می کند در همین دنیا رویشان را سباه و مفتضحشان نما.
و در آخر خوب است سخنی از مرحوم علامه مفتی زاده را نقل نمایم که فرموده است: یکی از معجزات اسلام همین است، که باوجود این همه خیانت از جانب عالم نمایان به آن در طول تاریخ، همچنان مردم به آن می گروند.

دیدگاه ها