نمایش نوار ابزار

خالد نام حق ورود به مجلس را ندارد!؟

898888885برخی ها می پندارند که مملکت بی صاحب است وهرکس هر کاری که بخواهد انجام دهد ودر مجلس برروی هر کس وناکس باز است.

چنان می پندارد که دیگران نمی دانند پدرش درهنگام نامگزاری او به نام خالد نگاهی به خالد بن ولید (سیف الله المسلول وصحابه شجاع پیامبر ) قاتل مالک بن نویره! !!! داشته ومی خواسته با تفال به نام حضرت خالد در شجاعت وجسارت از او تبعیت نماید .غافل ازاینکه باید خدارا شاکر باشد که درمدرسه هم راهش داده اند.

چند سال قبل هم خالد نامی در منطقه مرزی سقز وبانه که زیاد هم مذهبی نیست وبا داعش هم شدیدا مخالف است دررویای پیاده کردن نظرات ودیدگاه های جامعه شناسان غربی درمجلس بود ومی پنداشت با دعوت از ملی مذهبی ها می تواند سر برخی ها کلاه بگذارد وبا تفاوت ۲۹۰۰۰ رای ورضایت رقیب به آسانی وارد مرکز قانونگزاری شود که بحمدالله با تیغ تیز شورای نگهبان سر آرایش قطع وبا دلی غمگین به کلاس درس برگشت.

این دوره هم خالد نام دیگری با فامیل عجیب زمزم نژاد بدون عبرت گرفتن از سرنوشت خالد کورده می خواست با تابلوی اصلاح طلبی و سنیگری وبا اختلاف ۲۰۰۰۰ رای وسر کشیدن باده غرور شکست کاندیدای اصولگرایان در مجلس از عارف حمایت کند و مجمع نمایندگان اهل سنت را تشکیل دهد که نا گهان با گرز گ. ران شورای نگهبان سبوی خیالاتش شکست واز رسیدن به مجلس باز ماند.

ضمن اظهار تاسف کامل از باطل کردن آرای حوزه انتخابیه بندر لنگه وبستک وهمدردی با مردم خونگرم جنوب ونماینده برحق آنان پیشنهاد می نمایم که ازاین به بعد اهل سنت به جای انتخاب نام خالد از نام های چنگیز، داریوش، کامبیز وخانقلی وصفدر استفاده کنند تا فرزندان معصوم وبی گناهشان در ادارات مشکل استخدامی نداشته باشند.

دیدگاه ها