نمایش نوار ابزار

حمید گنگو زهی معلم بلوچ جانش را فدای دانش آموزانش کرد

4334916_382متاثر از آن نیستم که معلمی جانش را فدای نجات دانش آموزانش کرد. بدان سبب متاسفم که در کشور ما تبعیض و بی عدالتی فرهنگی موجب شده‌ است تا بسیاری از هم وطنان ما فرزندانشان یا در کپرها و طویله ها درس بخوانند و یا در چنین مدارس مخروبه ای در زیر آوار بمانند و این گونه معلمان فداکاری در چنین مناطق محرومی به چنین سرنوشتی دچار شوند.
راستی مسوولان ما تا کی به جای نگاه به همکیشانی در خارج به هموطنانی در داخل نظر نمی اندازند و به جای ساختن بیمارستان هایی در خارج به بازسازی مدارس در داخل نمی پردازند و از این که در فکر آخرت سیاهان آفریقا و آمریکای لاتین و اعراب شام باشند در اندیشه دنیای هموطنان محروم و مظلوم بلوچ نیستند.
از قدیم گفته اند : چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است. اگر با نگاه اسلامی و ملی قضایا را مورد بررسی قرار دهیم همه ایرانیانی که در داخل این خانه که ایرانش می نامند و اهل آن محسوب می شوند زندگی می کنند همگی در ممتلکات و سرمایه هایش شریک و سهیمند. اما همان گونه که شورای نگهبان در رد صلاحیت نخبگان اهل سنت مصالح ملی و منافع ایرانیان را ملاحظه نمی کند برخی از مسوولان نیز با تنگ نظری ها و اعمال بی عدالتی و عدم ترس از دادگاه عدل الهی از تقسیم ثروت و منزلت و قدرت تاکنون خودداری کرده اند که نتیجه آن همین حوادثی است که در بلوچستان مشاهده می شود.
امیدوارم این حوادث زنگ خطری باشد برای بازنگری دیدگاه های مسوولان نسبت به هموطنان بلوچ و اهل سنت و سیره علوی را در حسرت درآوردن خلخال ازپای یک زن یهودی الگوی خود قرار دهند.
یاد همه معلمان فداکار و از خودگذشته هم وطن به ویژه شادروان حمید گنگو زهی گرامی باد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها