نمایش نوار ابزار

حمله به پاسگاه پلیس راهنمائی خدمت یا خیانت ؟!

jalaljalalizadeh1در میان نیروهای نظامی وانتظامی نیروئی مردمی تر از پلیس راه نیست هر چند بقیه ی افراد پلیس با به خطر انداختن خود در حفظ امنیت مردم ومقابله باسوداگران مواد مخدر خدمت بزرگی می نمایند ،اما حمله به پاسگاه پلیس راه ومأموران راهنمائی ورانندگی به هیچ وجه قابل توجیه نیست ، حمله پنج سال قبل به پاسگاه راهنمائی روانسر وکشتن چند سرباز وظیفه وداغدار کردن خانواده هایشان چنان ناگوار بود که به شهادت رساندن افسر وظیفه ی بانه ای .
همچنانکه مام جلال رئیس جمهور عراق در سال ۷۸ در دانشگاه کوردستان گفتند زمان مبارزه مسلحانه تمام شده من هم می گویم کشتن سربازان وافرادی که حافظ جان ومال وامنیت عمومی مردمند هیچ ربطی به مبارزه برای تأمین حقوق ومطالبات قانونی مردم ندارد.

مطالب مشابه
دیدگاه ها