نمایش نوار ابزار

حل مشکلات شجاعت می خواهد

این روزها که تراکم مشکلات به بحران تبدیل شده .به نظر می رسد نه ربطی به تحریم دارد ونه توطئه خارچی ونه خشکسالی و……
آنچه که به نظر نگارنده مهمترین عامل ومؤثرترین سبب در همه ی مشکلات است واسلام آن را در قالب امر به معروف ونهی از منکر ونصیحت مسئولین گنجانده است .شجاعت در نقد وانتقاد ونظارت بر مدیران ومتولیان امر است .هیچ مسئولی در نظام از پیامبر (ص) وصحابه مقدس تر وارزشمنتر نیست .چگونه صحابه از آنان انتقاد می کردند ونمی هراسیدند .ما امروز می ترسیم از قطع حقوق ,نان ,شغل,آبرو و…… اگر حساب من پاگ باشد ازـمحاسبه چه باک . در صدر اسلام بر چهره مداحان خاک می پاشیدند امروز برایشان دانشکده تأسبس می کنند. در صدر اسلام بلال سیاه پوست واسامه بن زید بر صدر می نشستند امروز بلوچ ؟؟؟؟
امروز مشکل اساسی ما حاکمیت دوگانه است یعنی چی ؟؟؟کسی جرأت نمی کند بپرسد؟؟؟؟ به عنوان مثال نهاد نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی چه ضرورتی دارد؟ چرا باید چندین سازمان ونهاد خیریه کار موازی انجام دهند ؟؟؟ در حالی که از یک خزانه هزینه دریافت می کنند.
سازمان های اطلاعاتی وامنیتی موازی .نهادهای نظامی موازی؟؟؟؟
یکی از نقاط ضعف ما مجلس ضعیف ناپرسشگراست که آن هم به نظارت استصوابی برمی گردد. نماینده نباید به خاطر ترس از رد صلاحیت از طرح سؤال از مقامات وانجام وظیفه خویش بترسد.
سیاست خارجی در دست چه کسی است .چرا باید همه در باره سیاست خارجی اظهار نظر بکنند؟ خارجی ها با چه کسی طرفند؟
چرا رئٔیس جمهور استقلال دست دادن با یک رئیس جمهور دیگر را نداشته باشد؟
هنوز مردم نمی دانند که قدرت در دست چه کسی است ؟ حتی اصلاح طلبان که مردم را به پای صندوق های زأی می کشانند به مردم نمی گویند که رئیس جمهور قدرت چندانی ندارد.
در همین بحث تحریم ها سؤالی که برای خود من پیش آمده چرا ما باید تحریم بشویم؟ من خودم هنوز علتش را نمی دانم
در رابطه با مذاکره با آمریکا هنگامی که صد تن از فعالان سیاسی پیشنهاد دادند مذاکره بدون قید وشرط صورت پذیرد . هیچ کدام از شخصیت ها جرأت حمایتی نداشتند.
مگر ما مسلمان نیستیم ؟ مگر پیامبر با مشرکان مذاکره نکرد ؟ مگر درحدیبیه با مشرکان صلح نکرد؟ مگر اسلام دین گفتگو نیست؟
حضرت علی (ع) در نامه به مالک اشتر: می فرماید :من بیش از یک بار از پیامبر شنیدم که فرمودند؛
《هیچ امتی و هیچ جامعه ای به پاکی و نزاهت نمی رسد مگر اینکه در آن جامعه، ضعفا بتوانند بدون_لکنت_زبان حق خود را از اقویا بستانند》”.
این سخنی است که گوینده اش پیامبر (ص) است و راوی اش علی (ع).
هر زمان عده ای اعم از مسئولین وفعالان سیاسی ومدنی وشهروندان جرأت پیدا کردند علت توسعه نیافتگی,تبعیض وتحریم وگرانی را بپرسند وضعف ها را بیان کردند آن زمان به اهدافمان می رسیم.

دیدگاه ها